LIDER BIZNESU 6/2022

50 POZIOM WY ŻEJ Jeszcze kilka lat temu wiele firm nie traktowało e-commerce jako strategicznego kanału sprze - daży, a wręcz zastanawiało się, czy warto in - westować w biznes online. Od początku 2020 roku wraz z wybuchem pandemii sporo się na tej płaszczyźnie zmieniło. To właśnie zamykane sklepy stacjonarne oraz niechęć ludzi do prze - bywania w zatłoczonych miejscach spowodowały zmiany w podejściu zakupowym konsumentów. Zagrożenia i pułapki dla firm rozpoczynających sprzedaż w kanale e-commerce CZEGO AKTUALNIE OCZEKUJĄ KLIENCI? Weryfikacja rynku przy - szła bardzo szybko: firmy muszą podążać za potrze - bami klientów, a potrzebą tych drugich stały się bez wątpienia zakupy inter - netowe. Konsumenci chcą przede wszystkim korzy - stać ze sprawnie działają - cych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Czują się komfortowo w swoich domach i stąd chcą mieć dostęp do szerokiego asortymentu TEKST: Leszek Gawinowski, specjalista ds. digital marketingu z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach dla firm e-commerce. Konto LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gawinowski ZDJĘCIA: AdobeStock produktów, które często są oferowane w konkurencyjnych cenach w opozycji do sklepów stacjonarnych. Optymalnie byłoby, gdyby produkty te były dostarczane w prze - ciągu 24 h odmomentu złożenia zamówienia, najlepiej do automa - tów paczkowych, które są aktualnie najpo - pularniejszą formą dostawy. Nasuwa się więc pytanie, czy firmy z branży Dom i ogród rozpoczynające sprze - daż online są w stanie Konsumenci chcą przede wszystkim korzystać ze sprawnie działających stron internetowych i aplikacji mobil - nych. Czują się komfortowo w swoich domach i stąd chcą mieć dostęp do szerokiego asortymentu produktów, które często są oferowane w kon - kurencyjnych cenach w opozycji do sklepów stacjonarnych Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Na co klienci kupujący w sieci zwra - cają uwagę ü Jakie są najczęstsze dylematy e-sprzedawcy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz