LIDER BIZNESU 6/2022

60 Krążące surowce TEKST: Witold Szwedkowski, Miejska Partyzantka Ogrodnicza ZDJĘCIA: AdobeStock Już ponad dwa lata temu, bo w marcu 2020 r., Unia Europejska wprowadzi - ła plan działania dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym. Plan ambit - ny i potrzebny, bo zakłada konieczność ponownego wykorzystania zużytych materiałów. Szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, papier, odpady organiczne i inne zmieszane odpady komunalne o znikomej wartości surow - ca wtórnego znane są nam choćby z pojemników w pobliżu naszych domów. Natomiast Komisja Europejska wspomina jeszcze o odpadach budowlanych. Znalazły się one wśród siedmiu obszarów wymagających największej uwagi i najpilniejszych działań. TRENDY T o, że wyzwaniem są tworzywa sztuczne czy sprzęt elektroniczny, dotarło już do znacznej części spo - łeczeństwa. Ale kto wie, że w krajach Unii Euro - pejskiej to właśnie odpady budowlane stanowią naj - większe źródło odpadów? Wśród nich największy udział ma ziemia z wykopów. Nawet jeśli jeszcze nie wszyscy oby - watele postrzegają ziemię z wykopów jako odpad, nie zmienia to faktu, że istnieje duży problem z jej zagospo - darowaniem. Nie mniejszy, a nawet bardziej masywny, jest problem betonu i innych surowców rozbiórkowych. Jest to problem, dosłownie i w przenośni, ciężki oraz zabierający dużo miejsca oraz energii. Ceramika budowlana, silikaty, beton nie pod - dają się bowiem obróbce termicznej czy chemicznej w celu przywrócenia ich do obiegu. Recykling materia - łów budowlanych przebiega najsprawniej w zakresie odzysku metali. W przypadku drewna potrafi wznieść się nawet na poziom jeszcze wyższy, zamieniając choćby skrzydła bramowe w akcent wnętrza mieszkalnego lub ogrodowego, belki stropowe w meble, a deski ze stodoły w oprawę luster. To już praw - dziwy upcycling. Słowo to w Polsce zrobiło w ostatnich Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Czym jest recykling materiałów budowlanych ü Co różni upcycling od downcyc - lingu Szklarnia z butelek PET, donice z formowanych opon, a może parkowa alejka z gruzu kruszy - wa betonowego o frakcji 0-63 mm? Na razie te przykłady brzmią dziwnie i łatwiej mieć do nich zastrzeżenia, niż zna - leźć motywację do realizacji

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz