LIDER BIZNESU 7/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 43 proces budowy ogrodu maksymalnie uprościć, a jednocześnie poprowadzić go tak, aby powstał kompletny, piękny i funk- cjonalny teren. Partnerzy są tak dobrani, aby zakresem swoich materiałów i usług umożliwić realizację ogrodu. Innymi słowy są to marki z obszarów pozwalających na rzetelne i poprawne wykonanie ogrodu. DOŁĄCZ I TY Ponadto, do kompleksowego wykonania ogrodu użytych zostanie jeszcze kilka innych grup produktów, m.in. materiał roślinny w zakresie drzew i krzewów ozdobnych, trawy z rolki, meble ogrodowe czy inne dodatki, o czym będę wspominał w toku całego cyklu. A zatem być może wolne miejsce wśród partnerów czeka właśnie na Państwa markę? Obecnie przez firmę Quercus Mikołajczyk, która jest pro- jektantem i wykonawcą ogrodu, została opracowana już wstępna koncepcja ogrodu, która obecnie jest uzupeł- niana przez markę Bruk-Bet o część materiałową w zakresie nawierzchni i ogrodzeń. FUNKCJONALNE I EFEKTOWNE Warto wspomnieć, że opracowanie koncepcji poprzedzone było szeregiem spotkań roboczych z projektantami, na któ- rych szczegółowo omawiane były wszelkie aspekty, możliwo- ści i ograniczenia przyszłego ogrodu. To gwarantuje, że efekt będzie spełniał wszelkie moje oczekiwania i zagwarantuje, że ogród będzie funkcjonalny, a jednocześnie efektowny. Równolegle z pracami projektowymi ruszyły wstępne prace terenowe, wykonane zostały przyłącza techniczne do budynku, a przede wszystkimgeneralne sprzątanie terenu po najcięższych pracach budowlanych. Z użyciem sprzętu marki Avant Polska, przez firmę Quercus Mikołajczyk został rów- nież rozplantowany humus zebrany z działki przed budową, a także zrobione zostało wstępne profilowanie terenu. Teren został więc przygotowany do wyznaczenia projektu i rozpo- częcia prac brukarskich i urządzeniowych, które ruszają już z początkiem września. MISJA EDUKACYJNA Projekt „Krok po kroku zbuduj swój ogród” ma misję eduka- cyjną, pokazującąwszystkie czynności i elementy, które trzeba uwzględnić przy planowaniu i budowie ogrodu. Co ważne, ma także uświadomić, że proces budowy ogrodu i zagospo- darowania działki to proces rozbudowany i wielowątkowy, do którego trzeba podejść świadomie, ze znajomością własnych potrzeb, ale także dostępnych rozwiązań i dzisiejszych moż- liwości. Dlatego, jak wspomniałem na wstępie, wykonanie ogrodu to czynność nie mniej ważna od budowy samego domu, a poprawnie wykonana – może dać pełną satysfak- cję z posiadania własnego kawałka przestrzeni. I odwrotnie. Popełnione błędy mogą mieć długoletnie konsekwencje, nie wspominając o poczuciu niezadowolenia czy zmarnowanym czasie i funduszach. Stąd projekt będzie pewnego rodzaju przewodnikiem po tym niełatwym temacie, ale nie aż tak skomplikowanym, aby nie można było się z nim zmierzyć.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz