LIDER BIZNESU 7/2021

44 poziom wyżej Na początku 2021 r. na Ukrainie liczba dużych, średnich i małych producentów oraz sprzedawców roślin prawie się nie zmieniła. Obecnie jest ich nieco ponad 100. Liczba dużych szkółek, których powierzchnia produkcyjna wynosi około 40 ha, nie przekracza 10. Gospodarstw o powierzch- ni do 15 ha jest ok. 30, a tych małych i stabilnie działają- cych, o powierzchni od 2 do 10 ha – ok. 70. W  przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki zielony rynek Ukrainy w warunkach pandemii znalazł się w korzystnej sytu - acji. Rośliny i produkty ogrodnicze nadal wędrują z pól i półek sklepowych (również ze sklepów internetowych) do klientów. Nowa rzeczywistość jednak zmieniła branżę. Okazało się bo - wiem, że pandemia trwała nie miesiąc, lecz znacznie dłużej, i sprawiła, że trze - ba było szybko nauczyć się pracować w nowych warunkach. TEKST i ZDJĘCIA: Olga Kamolikowa, dziennikarka, dyrektor biura konsultingowego „Krajobraz i Architektura” Asortyment roślin w dużych szkółkach obejmuje większe rośliny, krzewy ozdobne, kilka gatunków odmian i traw. Wśród szkółek średniej wielkości znajdują się takie o wą- skiej specjalizacji, np. trawy wieloletnie, tuje lub krzewy iglaste. Asortyment mniejszych gospodarstw jest zróż- nicowany, ale tu też dominują określone rośliny: często są to drzewa iglaste. Na Ukrainie działają również szkółki Zielona branża Ukrainy w nowej rzeczywistości

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz