LIDER BIZNESU 7/2021

60 sprzedaż to przygoda zakończona sukcesem TEKST I ZDJĘCIA: dr Joanna Gałązka i dr Jakub Garnis, edukatorzy ogrodniczy, twórcy projektu Zrób To Z Nami Online Proces rejestracji środków ochrony roślin (ś.o.r.), dopuszczania ich do obrotu i sto - sowania składa się z dwóch etapów. Najpierw na poziomie Unii Europejskiej autoryzowana jest substancja czynna. Uczestniczą w tym także eksperci- -naukowcy z całej Europy, w tym – z pol- skich jednostek naukowych, m.in. Naro- dowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Instytutu Ochrony Środowiska czy Insty- tutu Ochrony Roślin. Drugi etap polega na rejestracji gotowego środka ochrony roślin na poziomie krajowym. Tutaj mamy już preparat o konkretnym stężeniu sub- stancji czynnej oraz ściśle określonych warunkach stosowania opisanych w ety- kiecie. Badanie i rejestracja stanowią bar- dzo gęste sito, które przepuszcza tylko 1 na około 160 tys. substancji-kandydatów! Żaden preparat nie zostanie dopuszczony do sprzedaży, jeżeli przy postępowaniu zgodnie z instrukcją stanowi zagrożenie. Co ważne, co pewien czas każda sub- stancja jest poddawana ponownej oce- nie naukowej i prawnej, aby sprawdzić, czy spełnia stale zmieniające się wyma- gania. W zależności od wyników oceny, substancja pozostaje w obrocie lub jest wycofywana z użytku. Take podejście ist- nieje w przypadku oryginalnych i legal- nych preparatów. A jak wygląda sytuacja w przypadku podróbek? Jak mądrze kupować środki ochrony roślin i co zrobić po ich zużyciu Ś rodki ochrony roślin to obok lekarstw najbardziej kontrolowana i ure - gulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego. Wielu różnym re - gulacjom prawnym podlegają: badania, produkcja, rejestracja, sprze - daż, transport, stosowanie tych preparatów, a nawet utylizacja resztek i opakowań. Służy to zachowaniu odpowiedniej jakości środków ochro - ny roślin oraz bezpieczeństwa ich stosowania.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz