Lider Biznesu 7/2022

10 BLIŻEJ BRANŻY Międzynarodowa Konferencja WAK2022 w tym roku w Gdańsku Festiwal Donic w firmie Dolagra W dniach 29-30 września 2022 r. w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja cyklicznej konferencji organizowa - nej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu SAK – Współczesna Architektura Krajobrazu WAK. W tym roku tytuł wydarzenia to: ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowa - nia krajobrazu zurbanizowanego. Event będzie miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, a jego organizatorem wykonawczym jest Symposium Craco - viense. Ekosystem w ujęciu całościowym, jako podmiot i metoda projektowania, jest nadal zjawiskiem pomija - nym. Dlatego właśnie tematyka konferencji, w tak trud - nym i tragicznym roku, będzie poświęcona ekosyste - mom. Ekosystemy w swej różnorodności i bogactwie są także strategicznym wzorcem do zaszczepiania procesu regeneracji krajobrazu wsi i miast zdegradowanych przez nas ludzi zarówno poprzez nadmierną, a nawet rabunkową eksploatację, jak i wojnę. – Z tego powodu do udziału w tegorocznej wyjątkowej edycji WAK zaprosiliśmy nasze ukraińskie koleżanki i kolegów. Chcemy, aby opowiedzieli, jak widzą możliwo - ści regeneracji krajobrazu dzięki narzędziom ekosyste - mowym w ich zrujnowanych wojną miastach i miastecz - kach – mówi dr inż. Joanna Rayss, prezeska SAK. W pierwszym dniu konferencji organizowane będą dwie wycieczki studyjne oraz warsztaty „Łąki kwietne w ogrodach biocenotycznych”. DOLAGRA Miszczyszyn zorganizowała w swojej sie - dzibie we Wrocławiu w lipcu dwa branżowe spotkania w ramach Festiwalu Donic. W czasie wydarzenia można było: – obejrzeć ekspozycję asortymentu pojemników zewnętrznych, –zwiedzić firmowy showroom z nowymi wzorami donic, – poznać premiery produktowe na sezon 2023. Przedstawiciele centrów i sklepów ogrodniczych mieli również możliwość składania zamówień w atrakcyj - nych, przedsezonowych cenach. Wydarzenie było doskonałą okazją do obejrzenia pojemników i osłonek w urokliwej, naturalnej, zielo - nej scenerii i ogrodowych aranżacjach na powierzchni 2000 m², a ponadto umożliwiło podtrzymanie cennych branżowych relacji w czasie szczytu sezonu. Duże zainteresowanie asortymentem doniczek i donic ceramicznych, w których sprzedaży specjalizuje się Więcej informacji o konferencji, w tym program, znaj - duje się na stronie: https://wak22.syskonf.pl/. Lider Biznesu jest patronem wydarzenia. < DOLAGRA, nieustannie rośnie, co jest efektem zwięk - szającej się popularności naturalnych materiałów oraz dbałości o aspekt środowiskowy przy wyborze dekora - cji i akcesoriów ogrodowych. <

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz