Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 11 BLIŻEJ BRANŻY Firma Garte z okolic Poznania będzie w przyszłym roku świętować 20-lecie istnienia. Na przestrzeni lat, z małej kilkuosobowej firmy, stała się liczącym się wykonawcą prac w wymagającej technicznie i wielkoskalowej architekturze krajobrazu. TEKST i ZDJĘCIA: Katarzyna Ignaciuk-Byczkowska, Garte Polska sp. z o.o. O krągła rocznica to czas podsumowań i analiz, zaini - cjował naturalny proces opracowania nowej stra - tegii przedsiębiorstwa. Wymusił potrzebę zmiany sposobu komunikacji –wewnątrz organizacji, na linii orga - nizacja – klient oraz w ogólnodostępnej przestrzeni. Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań, przy wsparciu specjalistów z zakresu komunikacji marketin - gowej, zespół Garte rozpoczął prace nad stworzeniem nowego systemu identyfikacji wizualnej, który pozwoliłby komunikować odbiorcom przekaz, jaki niesie ze sobą misja firmy. Zadania tego podjął się zespół pod kierownictwem Michała Cierkosza–projektanta znaków graficznych i liter - nictwa. Jest on autorem opracowań brandingowych i sys - temów informacji wizualnej m.in. dla C.H. Stary Browar w Poznaniu, Lotniska Ławica, Aquanet, Kolei Wielkopol - skich, firm KOŁO i Amica. ZIEMIA JEST NASZA W dzisiejszych czasach to proste stwierdzenie nabrało nowego wymiaru. Świadomość tego,że każdy ma wpływ na Naturalnie dobre miejsca, czyli rebranding marki Garte losy planety, dynamicznie wzrasta. Poprawa jakości życia, z poszanowaniem przyrody, jest najważniejszą misją Garte. Dlatego celem zmiany systemu identyfikacji było stwo - rzenie spójnego, czytelnego zespołu kontekstów dającego odpowiedź na potrzeby odbiorców, dla których los Ziemi nie jest obojętny. Nowy wizerunek marki powstał w procesie rewolucyjnej ewolucji. Dotychczasowy system komunikacji w sposób naturalny przeobraził się w nowy, dając odbiorcom możli - wość szerszego niż do tej pory pola interpretacyjnego. Garte jest wykonawcą terenów zieleni dla miast, dla miesz - kańców, dla biznesu i dla samej natury – ten ostatni seg - ment działalności został wyodrębniony dla podkreślenia rangi inwestycji o największym wpływie na środowisko przyrodnicze. Firma tworzy NATURALNIE DOBRE MIEJSCA, w których każdy zrealizuje pierwotną potrzebę bycia czę - ścią przyrody. Nowa strategia wzmacnia również i nadaje nową wartość w obszarze zasobów pracowniczych firmy – Garte oferuje PŁATNY KONTAKT Z NATURĄ – wskazując korzyści, jakie płyną z pracy w branży ogrodniczej. <

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz