Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 23 REKLAMA start roślinom na wiosnę. Są również niezwykle ważne w opiece nad roślinami w domach czy biurach. Te rośliny nie przechodzą wyraźnego okresu spoczynku. Krótkie, zimowe dni mocno przyhamowują ich wzrost, jednak nie całkowicie. Dlatego nawozy dla nich przeznaczone, określane także jako zimowe, często zawierają niewielki procent azotu dla prawidłowego podtrzymania żywotności i koloru liści. Producenci prześcigają się w różnych wariantach nawozów, z odmiennym składem i pochodzeniem. Niestety, sytuacja geopolityczna za naszą wschod - nią granicą stwarza wiele trudności producentom. Sankcje związane z eksportem składników mineral - nych, niezbędnych do produkcji nawozów, problemy logistyczne, brak stałości dostaw, obniżona podaż to wszystko przekłada się na niezbyt optymistyczne pro - gnozy dla branży na najbliższe miesiące. Efektem są niezmiernie wysokie ceny nawozów mine - ralnych. Ten czynnik może być kluczowy dla części klientów, którzy zdecydują się kupić nawóz organiczny. Również coraz wyższa świadomość ekologiczna nie - jako wymusza zwrócenie większej uwagi na nawozy z tej niszy. NAWOZY O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU SĄ EKONOMICZNIEJSZE Karol Szymański ICL Area Sales Manager Obecna sytuacja ekonomiczna, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest wyzwaniem dla producentów roślin. Rosnące ceny nawozów prostych wpływają istotnie na zwiększenie zainteresowania nawozami zaawan - sowanymi technologicznie, o przedłużonym działa - niu, typu Osmocote. Ich cena na przestrzeni ostatniego czasu pozostaje nadal bardziej korzystna. To pozwala optymalizować koszty i efektywniej zarządzać procesem produkcyj - nym. W nawozach otoczkowanych składniki odżywcze są uwalniane w sposób równomierny na przestrzeni czasu i zgodnie z potrzebami roślin. Ich używanie znacznie ogranicza straty powodowane wypłukiwa - niem, np. azotu. Dlatego nawozy Osmocote powinny być elementem technologii uprawy każdego produ - centa w kolejnym sezonie. GARDEN BIZNES

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz