Lider Biznesu 7/2022

22 Nawozy na jesień: mineralne, organiczne, mikoryza? Koniec lata i jesień oznaczają stopniowe kończenie fazy wzrostowej roślin i łagodne przygotowywanie się do nadchodzącej zimy. Wiosną zapotrzebo- wanie na azot jest najwyższe, gdy wzrost jest najszybszy. Im bliżej jesieni, tym mniej azotu potrzebne jest roślinie. Oto cała idea nawozów jesiennych. N awozy jesienne zawierają znacząco mniej azotu, za to więcej fosforu i potasu oraz róż - nych mikroelementów. Już sama nazwa „nawóz jesienny” może być lekko myląca dla kupującego, ponieważ zakres czasowy ich stosowania jest znacz - nie szerszy. Zwyczajowo nawozy wysokoazotowe, można powie - dzieć „wiosenne”, kończymy stosować z końcem lipca. TEKST: Krzysztof Mielicki, architekt krajobrazu, ‘Zielone Pojęcie’ ZDJĘCIA: firmowe Zatem te z etykietą „jesienne” można już zalecać od sierpnia. Nie ma ostatecznego terminu, kiedy już ich nie stosować, gdyż nawet późna jesień, gdy opadną liście, nie jest przeciwwskazaniem do ich użycia. Składniki zgromadzone w glebie przydadzą się i zostaną spożyt - kowane przez rośliny na początku wegetacji. Można więc powiedzieć, że jesienne nawozy nie tylko wzmacniają przed zimą, ale również ułatwiają lepszy GARDEN BIZNE S Fot. Pixabay Czy wiesz, że na wybarwienie rośliny mają wpływ nie tyl - ko cechy gatunkowe czy odmianowe, ale również nawożenie? Sterując doborem makro- czy mikro - składników, można w pewien sposób sterować finalnym wyglądem rośliny. Także temperatura otoczenia wpływa na pobór substancji mineralnych z gleby.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz