Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 21 GARDEN BIZNES Teren lotniska jest zaplanowany jako funkcjonalny, zorgani - zowany według zasad zrównoważonego rozwoju, a zarazem estetyczny. Krajobraz został zaprojektowany w formie ekolo - gicznego land artu tak,aby oddziaływał na wszystkie ludzkie zmysły i wzbudzał podziw. We współpracy z firmami Behnisch Architekten, Schul - ze+Grassov i Transsolar stworzyliśmy plan zagospodaro - wania przestrzennego Downsview k. Toronto w Kanadzie, z uwzględnieniem prognoz dotyczących następnych 50 lat. W odpowiedzi na wzrost liczby burz powodowany zmianami klimatycznymi opracowaliśmy strategię zarzą - dzania wodami opadowymi/burzowymi, która łączy sys - temy wychwytywania, przekierowywania, oczyszcza - nia i retencji tych wód. Między innymi zaprojektowano stworzenie sztucznych mokradeł w parku oraz stawów retencyjnych, z których największy to jezioro rekreacyjne. Pomyślano również o miejskim lesie, którego pewna część ma służyć jako szkółka, a inna część zostanie posadzona z przeznaczeniem na drewno do lokalnego wykorzystania. Pracujemy obecnie nad grantem Uniwersytetu Harvarda dotyczącym rozwiązań klimatycznych dla miasta Springfield w stanie Massachusetts w USA. Proponujemy tam posa - dzenie „linearnego lasu” (Linear Urban Forest), który zajmie jeden pas ruchu w całym mieście. Prognoza bowiem przewiduje istotny wzrost użycia zauto - matyzowanych pojazdów elektrycznych jako środka trans - portu, co pozwalałoby odzyskać na rzecz tych nasadzeń 30-50% powierzchni miejskich dróg. Las będzie zarazem zagospodarowywał wodę burzową. Projekt związany z grantem uwzględnia m.in. ograniczanie efektu miejskiej wyspy ciepła, wspieranie bioróżnorodności, redukcję zanieczyszczenia powietrza i sekwestrację dwu - tlenku węgla, a ponadto oszczędności dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. < Grafiki pochodzą od Martha Schwartz Partners New York/ London/ Shanghai Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 1-3 września 2022 – najważniejsze informacje • godziny otwarcia: 1-2 września godz. 9.00–17.00 (dni dla profesjonalistów); 3 września (sobota) godz. 9.00–16.00 (dzień dla publiczności) • miejsce: EXPO XXI WARSZAWA, ul. Prądzyńskiego 12/14 • bezpłatne zaproszenia dla profesjonalistów – po zalogowaniu się na www.zielentozycie.pl • tematyka: rośliny ozdobne i owocowe – materiał szkółkarski dorosły i do dalszej produkcji, sadzonki, podkład- ki; nasiona, cebule, rośliny rabatowe, tarasowe, choinki świąteczne; kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, akcesoria florystyczne (Flower Expo Polska); podłoża, nawozy, środki do ochrony i pielęgnacji roślin; narzędzia, maszyny, technologie dla szkółkarstwa i terenów zieleni, pojemniki uprawowe i doniczki, opakowania, oznakowanie, ety- kiety, transport i logistyka, artykuły dekoracyjne, ceramika, mała architektura, meble, nawierzchnie, wsparcie sprzedaży, fachowe książki, czasopisma, programy komputerowe • wystawcy: 156 z 10 krajów (Polska, Belgia, Dania, Niderlandy, Francja, Litwa, Niemcy, Włochy, USA, Chiny); 64,3% to wystawcy z materiałem roślinnym • konkursy dla wystawców: • Konkurs Roślin – Nowości – najciekawsze nowości roślinne na rynku polskim • Konkurs na najatrakcyjniejsze stoiska – ,,Wawrzyny” • Studio Targowe „Zieleń to Życie” – poprowadzą red. Marek Jezierski i  Oktawia Wasielewska • wydarzenia towarzyszące: • seminarium „Wiedza dla handlu i producentów” skierowane do szkółkarzy i ogrodników, właścicieli i pracowników centrów ogrodniczych • konferencja „Mocno zielone miasto – Natural - nie!” przygotowana dla samorządowców, władz lokalnych, inwestorów, architektów krajobrazu i wykonawców • ,,Ogrodowe spotkania” – wykłady i prezentacje, praktyczna wiedza i porady ekspertów dla właścicieli ogro- dów i pasjonatów • organizatorzy: Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, tel. 22 435 47 20 (21-22) , e-mail: kontakt@zielentozycie.pl , www.zielentozycie.pl , www.zszp.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz