Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 35 Pierwszy etap realizacji zbiornika (mając wcześniej przygotownany jego kontur) to zasypanie wykopu 2–3-centymetrową warstwą piasku, która amorty - zuje folię i zapobiega ewentualnemu kontaktowi folii z jakimiś twardymi elementami znajdującymi się w gruncie. Następnie wyłożenie wspomnianą folią, która musi być ułożona swobodnie, bez naciągania i naprężania, z około półmetrowym zapasem poza obrys zbiornika. Pozwoli to na późniejsze jej samo - istne ułożenie i dopasowanie się do profilu wykopu pod naciskiem wykładanych elementów i naporu wody oraz swobodne docięcie jej nadmiaru, który będzie wychodził poza obrys całej budowli. Etap kolejny to prace murarskie, czyli wykonanie szczelnej opaski, która będzie stanowiła oparcie i zabezpieczała przed wylewaniem wody, a także niewielkiej w moim przy - padku kaskady oraz donic wewnątrz zbiornika. Wszyst - kie elementy zrealizowałem z wykorzystaniem płytek gnejsowych od Gnejsy.pl, które będą się dobrze kom - ponowały z innymi materiałami gnejsowymi, użytymi do aranżaji ogrodu – głazami, szpilkami gnejsowymi czy chociażby tzw. korą kamienną. Etapem pośrednim podczas prac murarskich jest oczy - wiście szereg czynności pobocznych, jak wspomniane docinki nadmiarów folii, wyrównywanie i gładzenie zaprawy, czyszczenie i mycie folii, czy chociażby osa - dzenie halogenów oraz filtra i doprowadzenie wyma - ganego systemu rur. Na marginesie dodam, że w mojej realizacji zastosowany został duży, wydajny filtr Oase FiltoClear Set 19000, który zapewni bezproblemową filtrację i utrzymanie czystości w tej wielkości zbior - niku. Zwieńczeniem prac jest zasypanie donic ziemią, nasadzenia roślin i obsypanie wierzchniej warstwy donic kamieniem, w moim przypadku korą gnejsową, oraz oczywiście po ostatecznym czyszczeniu całej budowli zalanie jej czystą wodą. A zatem to tyle w skróconej relacji z budowy i urządza - nia zbiornika, który już na tym etapie zdobi mój ogród. Myślę, że warto o tym wspomnieć, jako że zbiornik jest ważnym punktem w całym ogrodzie, który ze względu na swoje gabaryty, a także centralne umieszczenie, będzie jednym z kluczowych elementów ozdobnych. Tymczasem moje działania idą dalej, co na bieżąco będę relacjonował. Przede mną już ostateczne wykoń - czenie ogrodu, wykonanie drewnianych tarasów na gruncie, nasadzenia roślinne, wyłożenie rabat, a także ułożenie trawnika. Plus rozmieszczenie elementów dekoracyjnych, jak ozdobne donice, paleniska, meble i parasole. Ogród niebawem nabierze już więc osta - tecznego wyglądu, co będzie zwieńczeniem wielo - miesięcznych prac i zaangażowania wielu firm, które w tym projekcie mi towarzyszyły. Natomiast udział tak wielu profesjonalnych partnerów przekłada się nie tylko na dobrą jakość przyszłego ogrodu, ale również na atmosferę, która sprzyja zacieśnianiu relacji i two - rzeniu takich właśnie unikatowych projektów. < GARDEN BIZNES

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz