Lider Biznesu 7/2022

36 GARDEN BIZNES P.P.H.U. „Zielonym do Góry” to mała, rodzinna firma, której zespół tworzą profesjonaliści, a jednocześnie pasjonaci ogrodnictwa. Od ponad 20 lat działają dwa centra ogrodnicze w południowej Wielkopolsce, a całkiem od niedawna – sklep internetowy. Rozmawiamy z Krzysztofem Kowalskim, właścicielem przedsiębiorstwa. Zielonym do góry! TEKST i ZDJĘCIA: Aleksandra Konopa Czym kierujecie się Państwo, przygotowując ofertę dla swych klientów? Krzysztof Kowalski: Dobierając asortyment, który oferu - jemy w naszych sklepach, kierujemy się przede wszystkim opiniami i potrzebami naszych dotychczasowych klientów, zdobytym przez lata doświadczeniem oraz panującymi tren - dami. Naszym podstawowym celem jest takie propagowanie pro - wadzenia ogrodów i upraw małoobszarowych, aby uzyskać dobre efekty przy możliwie małym koszcie dla środowiska naturalnego. Szczególnie propagujemy dbanie o bioróżno - rodność środowiska ogrodów. Robimy wiele, aby można było te ogrody prowadzić bez lub z minimalnym użyciem środ - ków chemicznych i nawozów sztucznych. Idziemy w kierunku „Zielonego ładu”. Propagujemy integro - waną produkcję i ochronę roślin dla klientów małoobszarowych. Czy wymagało to przebudowy strukturyWaszej firmy? K.K.: Tak, aby to osiągnąć, musieliśmy mocno rozbudować niektóre działy na naszych centrach. Mamy zatem bardzo szeroki dział związany z ochroną roślin: od laboratorium słu - żącego do oznaczania chorób i szkodników,przez doradztwo, po bardzo szeroki wybór preparatów ochrony roślin, szcze - gólnie tych biologicznych. Chyba również jako jedyne centrum w Polsce wdrażamy sygnalizację zagrożenia wystąpienia konkretnych chorób czy szkodników, przeznaczoną dla klientów hobbystycznych. W tym zakresie mocno współpracujemy z firmą AgroSmar - tLab i Instytutem Ochrony Roślin. Jednocześnie nie zatrzymujemy tej wiedzy dla siebie. Współpracujemyz centrami ogrodniczymi,które również sta - rają się wprowadzać elementy ochrony biologicznej, dzieląc się naszym doświadczeniem, udzielając dostępu do naszych grup, czy udostępniając sygnał naszej telewizji ogrodniczej poświęconej szeroko rozumianej ochronie roślin. Staramy się w miarę możliwości ujednolicić ofertę zarówno preparatów biologicznych, jak i środków chemicznych, co znakomicie usprawnia współpracę w obsłudze klientów. Naszym atutem jest to, że mamy bardzo szeroką gamę pre - paratów biologicznych związanych z zapobieganiem i zwal - czaniem chorób i szkodników. W zakresie ochrony biologicznej jesteśmy przedstawicie - lami takich firm, jak: Koppert, Basf, E-nema, Biofeld, Bioefect. Współpracujemy również z wieloma innymi firmami w tym zakresie. Cały czas poszerzamy naszą wiedzę, która do takiego prowadzenia ogrodów jest niezbędna. Jakie macie doświadczenie z prowadzeniem opieki posprze- dażowej? K.K.: Dla naszych stałych klientówoferujemygrupydoradcze. To pielęgnacja i uprawa pomidorów szczepionych, ochrona biologiczna ogrodu. Tam można wstawiać zdjęcia, zadawać pytania,uzyskać poradę.Oferujemy dostęp do aktualnej wie - dzy, również z zakresu agrotechniki uprawy i ochrony roślin. U nas zawsze można uzyskać informację, co dalej z kupioną u nas rośliną trzeba zrobić, jak ją chronić, jak nawozić. Dzięki temu klienci chętnie wracają do nas, utożsamiają się z naszą marką. Po rozsady pomidorów szczepionych wraca do nas ponad 90% klientów indywidualnych, którzy kupowali je w poprzednim roku. Z jakich usług doradczych może skorzystać klient? K.K.: Wzasadziezewszystkich,które jesteśmywstaniewdrożyć. A ponieważ cały czas się kształcimy, niewiele zagadnień jest wzakresie ogrodnictwa, których nie ogarniamy. Przyznajemy,

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz