LIDER BIZNESU 08/2020

poziom wyżej 40 TEKST I ZDJĘCIA: Alicja Cecot N a europejskim rynku ogrodniczym nasilają się tendencje, które są czę - ścią walki ze zmianami klimatycznymi, odzwierciadlają wzrost świa - domości ekologicznej konsumentów, a także stan zaistniały w wyniku przepisów: unijnych, krajowych, lokalnych, np. ustanawianych przez giełdy handlujące roślinami. Najważniejsze trendy tego typu dotyczą ograniczania zużycia plastiku, co w szerszym kontekście przekłada się na przyja - zną środowisku gospodarkę odpadami, oraz zwiększania bioróżnorodności, która m.in . sprzyja pożytecznym owadom. TENDENCJE EKO „No plastic is fantastic!”. Takie i podobne „antyplastikowe” hasła można było ostatnio coraz częściej oglądać na mię- dzynarodowych targach roślin ozdobnych. Wystawcy wyróżniali w ten sposób swoje produkty, uznając pro- ekologiczny aspekt uprawy i pakowania roślin za wartość dodaną, która jest na czasie. Ogrodniczy recykling Charakterystyczne jest przestawianie się na doniczki pro- dukcyjne otrzymane w 100% z materiału, który pochodzi z recyklingu, a następnie nadaje się do ponownej utyliza- cji. Rezygnuje się więc z czarnych doniczek polipropyleno- wych, które – jak zresztą każdy czarny plastik – nie są wyła- pywane przez urządzenia sortujące odpady wyrzucane do żółtych kubłów. W 2018 r. w Niemczech miały premierę niebieskie pojemniki Pöppelmann blue® krążące w Europie Zachodniej w obiegu zamkniętym – tworzywo, z którego są wykonane, wraca do ich producenta. Popularniejsze (i tańsze) stały się jednak doniczki – przeważnie szarego koloru – wytworzone również z materiału pochodzącego z odzysku, ale takiego, który pozyskiwany jest w UE z recy- klingu różnych odpadów pokonsumenckich (PCR). Celulozowa ofensywa Nastąpił też wysyp doniczek celulozowych, które – aby stały się proekologiczne – powinny być wyproduko- wane z makulatury. W przeciwnym razie przyczynią się do nadmiernego zużycia drewna. Celulozowe lub celulo- zowo-torfowe doniczki dość szybko ulegają biodegrada- cji i można bez ich usuwania sadzić rośliny w ogrodzie. W praktyce bywają powlekane naturalnymi substancjami spowalniającymi ten proces na etapie produkcji ogrodni- czej i dystrybucji. Są często stosowane w przypadku ziół czy innych roślin użytkowych – chodzi o to, by towarzy- szące tym produktom akcesoria były kompatybilne z wize- runkiem zdrowych jadalnych „wyrobów”.  Nośne hasło „antyplastikowe” na stoisku holenderskiej firmy Stalk Flora, która oferuje storczyki z upraw ekologicznych, pod marką Your Natural Orchid

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz