LIDER BIZNESU 8/2021

44 Dobra robota! – rynek narzędzi ręcznych Już w ub.r., jak podaje agencja in - formacyjna Arizton, rynek ręcznych narzędzi ogrodniczych na świe - cie przekroczył próg 17,28 mld dol. W ciągu nadchodzących lat ma ro - snąć w tempie 3,73% rok do roku, osiągając 21,53 mld w 2026 r. TEKST: Marcin Fajerski N ie ulega wątpliwości, że w 2020 i 2021 r. świa- towy rynek ogrodniczych narzędzi ręcznych stał się beneficjentem nowej fali popularności ogrod- niczego hobby. Dynamicznemu rozwojowi w tym seg- mencie sprzyja ponadto poprawa stopy życiowej klasy średniej i jej coraz silniejsze dążenie do posiadania per- fekcyjnie zadbanego trawnika i ogrodu marzeń. Od ub.r. to wciąż jeden z głównych czynników stymulujących wzrosty w branży narzędziowej na świecie. Sprzedaż tego asorty- mentu rośnie także dzięki bujnemu rozkwitowi w kanale e-commerce i wzrostowi dostępności produktów narzę- dziowych online. Co ciekawe, popyt na ręczne narzędzia ogrodnicze sty- muluje też postępująca urbanizacja i umacniający się obecnie trend aranżacji zieleni w pobliżu przestrzeni biurowych. Firma Amazon, aby poprawić warunki pracy, poszła nawet o krok dalej i wybudowała domki na drzewach dla swojego personelu. Pracownicy Microso- ftu mogą cieszyć się przywilejem pracy w podobnych domkach znajdujących się w lesie. Odzieżowy gigant Timberland wybudował w swojej siedzibie ogrody i przyozdobił biura storczykami, aby zwiększyć produk- tywność pracowników. RÓŻNE POTRZEBY, RÓŻNE NARZĘDZIA Konsumentom poszukującym ręcznych narzędzi ogrod- niczych zależy na zakupie produktów, które będą przede wszystkim lekkie, niezawodne i bezpieczne przy cięciu, formowaniu, kopaniu albo sadzeniu. Dotyczy to nie tylko hobbystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją wielką przygodę z ogrodnictwem, ale również dzieci, kobiet, bar- dziej doświadczonych ogrodników oraz seniorów cenią- cych sobie komfort i łatwość operowania np. sekatorami, nożycami, piłami czy siekierami. Dlatego w światowym segmencie narzędzi ogrodniczych coraz silniej zaznacza się tendencja do premiumizacji i dywersyfikacji pro- duktów, co stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. REKLAMA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz