Lider Biznesu 8/2022

38 GARDEN BIZNES Założenie żywopłotu jest tańsze niż budowa muru lub ogrodzenia z metalu czy drewna. Wprawdzie jego utrzymanie wymaga nakładów na pielęgnację, ale wydatki te są kompensowane przez szereg korzyści środowiskowych i estetycz - nych, a żywopłoty coraz częściej stanowią element zieleni publicznej, instytu - cjonalnej i osiedlowej. Dostojne drzewa na wysokie żywopłoty Ż ywopłoty formowane są podstawowym elementem formalnych, geometrycznych założeń ogrodowych oraz służą porządkowaniu przestrzeni. Nie zajmują dużo miejsca, ale utrzymanie ich regularnego kształtu wymaga 2-3-krotnego przycinana w ciągu roku. Tego typu żywopłotem (prowadzonym nawet do kilku metrów wyso- kości!) można odgrodzić się od ulicy lub sąsiada. Wysokie i średnie żywopłoty oddziałują na mikroklimat terenu, na którym się znajdują: zatrzymują zanieczyszcze- nia pyłowe, zmniejszają siłę wiatru, rozpraszają fale dźwię- kowe, redukując nieco poziom hałasu,zwiększają wilgotność powietrza. Temperatura na posesjach otoczonych żywo- płotem jest w upalne dni niższa, natomiast wiosną o kilka stopni wyższa niż na terenie wokół. Rośliny przeznaczone do zakładania żywopłotów muszą charakteryzować się wysokimi zdolnościami regeneracyj- nymi i dobrym krzewieniem (łatwo tworzyć liczne pędy) oraz cechować się wysoką zdrowotnością. Pożądane cechy roślin żywopłotowych to tolerancja na suszę, wiatr, silne nasłonecznienie oraz niska wrażliwość na aero- zol solny i zasolenie podłoża. Dlatego w polskich warunkach klimatycznych najlepiej sprawdzają się żywopłoty tworzone z gatunków liściastych zrzucających na zimę liście. GRAB POSPOLITY Od wieków gatunkiem wykorzystywanym w ogrodach i par- kach do tworzenia żywopłotów i szpalerów jest grab pospolity ( Carpinus betulus ). Tolerancja na silne zacienienie oraz wyso- kie zdolności regeneracyjne sprawiły, że grab pospolity stał się jednymz najważniejszych rodzimych gatunków liściastych stosowanych do tworzenia żywopłotów, szpalerów, łuków, labiryntów i wszelkiego rodzaju rzeźb ogrodowych. Intensywnie cięte rośliny dają liczne odrośla i pozwalają szybko uzyskać efekt gęstych zielonych ścian. Cechą charak- terystyczną grabu, prowadzonego w formie regularnie cię- tego żywopłotu, jest długi okres utrzymywania zaschniętych liści jesienią i zimą, nawet do przedwiośnia. Dzięki temu gra- bowy żywopłot pełni rolę muru także w okresie zimy. Stąd też gatunek ten jest chętnie wykorzystywany do tworzenia labiryntów. Największy na świecie labirynt grabowy o powierzchni 1 ha można podziwiaćwPolsce wOgrodach Hortulus wDobrzycy, położonych między Kołobrzegiem i Koszalinem. Labirynt ten powstał w 2003 r. z 18 tysięcy 2-letnich sadzonek grabu. Piękne grabowe szpalery i żywopłoty można podziwiać także m.in. w Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, w Ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku TEKST i ZDJĘCIA: Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich Artykuł powstał we współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich. Szczegółowe informacje o roślinach i ich producentach można znaleźć na stronie e-katalogroslin.pl oraz zszp.pl . Buk pospolity, podobnie jak grab, świetnie poddaje się formowaniu Grab pospolity to podstawowy gatunek żywopłotowy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz