Lider Biznesu 8/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 39 G ARDEN BIZNES oraz w wielu innych historycznych ogrodach i parkach. Graby mają przeciętne wymagania uprawowe. Źle rosną na stanowiskach suchych. Gleby do ich uprawy powinny być stale umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, próchniczne, o odczynie obojętnym lub zasadowym. KLON POLNY Klon polny ( Acer campestre ) to drugi zaraz po grabie gatunek świetnie nadający się na strzyżone żywopłoty, łatwy w upra- wie w każdych warunkach, z wyjątkiem pełnego cienia i miejsc bardzo wilgotnych.Jest to najniższy krajowy gatunek klonu, naturalnie przyjmujący formę wysokiego krzewu lub niedużego drzewa. Jego ciekawą cechą są korkowe listwy na pędach – two- rzące się u wielu egzemplarzy, stanowiące ciekawą ozdobę rośliny widoczną w okresie bezlistnym. Klon polny najlepiej rośnie posadzony na glebach gliniasto-piaszczystych, prze- puszczalnych. Prowadzony w formie żywopłotu wymaga 2-3-krotnego cięcia, pierwszy raz przed rozwojem liści w lutym, marcu, później w trakcie sezonu wegetacyjnego. DEREŃ JADALNY Gatunkiem rzadko wykorzystywanym do tworzenia ciętych żywopłotów, a świetnie się do tego nadającym, jest dereń jadalny ( Cornus mas ) zwany także dereniem właściwym. Jest to małe drzewo liściaste pochodzące z południowo-wschodniej Europy, Kaukazu i zachodniej Azji. W Polsce osiąga od 4 do 7 mwysokości, naturalnie tworząc szeroką,zaokrągloną koronę. Ozdobą rośliny są żółte, drobne kwiaty – pojawiające się na przedwiośniu, zwykle w okresie od marca do kwietnia. Co ciekawe, pomimo regularnego cięcia żywopłotów z derenia jadalnego rośliny utrzymują zdolność kwitnienia i zawią- zywania owoców, chociaż oczywiście w mniejszej skali niż rośliny niecięte. Dereń jadalny jest rośliną łatwą w utrzymaniu, tolerancyjną na niekorzystne warunki uprawy, wykazuje dużą odporność na porażenie przez choroby grzybowe i ataki szkodników. Drzewa dobrze rosną sadzone na glebach przeciętnych, najlepiej wapiennych, na miejscach słonecznych, jednak całkiem dobrze znoszą także suszę i zacienienie. Żywopłoty z derenia najlepiej formować zimą lub latem, bowiem cięte wczesną wiosną „płaczą”. BUK POSPOLITY Bardziej wymagającym pod względem uprawy od wymie- nionych wyżej gatunków, ale doskonałym do tworzenia wysokich formowanych żywopłotów, zwłaszcza w więk- szych ogrodach i parkach, jest buk pospolity ( Fagus sylva - tica ). Podobnie jak grab łatwo poddaje się formowaniu. Buk pospolity jest gatunkiem dosyć zmiennym co do barwy i kształtu liści. Ze względu na dużą liczbę drzew uzyskiwanych z siewu, wyselekcjonowano wiele form czerwonolistnych o ciem- nym, purpurowym zabarwieniu liści. Przyjęto dla nich sto- sowanie nazwy f. purpurea (forma purpurowa). Ich wykorzy- stanie do tworzenia żywopłotów pozwala uzyskać ciekawe efekty kolorystyczne. Buki najlepiej rosną sadzone na glebach żyznych, gli- niastych, wapiennych, umiarkowanie wilgotnych, na sta- nowiskach nasłonecznionych. Ponieważ drzewa natural- nie występują w obszarze klimatu morskiego, preferują miejsca o wysokiej wilgotności powietrza, stąd miejski klimat nie zawsze im służy. Drzewa wykazują dobrą mro- zoodporność, ale młode przyrosty mogą być uszkadzane przez późnowiosenne przymrozki. MATERIAŁ DO NASADZENIA Do zakładania formowanych żywopłotów należy zamawiać materiał szkółkarski formowany już na etapie produk- cji, z rozbudowanym systemem gałęzi w dolnych partiach rośliny. Dzięki temu uzyskane żywopłoty będą zabudowane od samej ziemi. Nie należy kupować do tego celu materiału pochodzącego z państwowych szkółek leśnych, gdzie siewki są uprawiane na zagonach w dużym zagęszczeniu i zwykle u dołu mają skąpą liczbę gałęzi. Takie rośliny, bez silnego cięcia, bardzo długo będą się zabudowywały. Na rynku dostępny jest zarówno materiał szkółkarski z gołym korzeniem do zakładania żywopłotów, który sadzi się w okresie bezlistnym jesienią lub wiosną, oraz upra- wiany w pojemnikach, który można sadzić niemal przez cały rok, o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Przy zakładaniu żywopłotu jednorzędowego rośliny zwy- kle sadzi się w rozstawie co 20-25 cm. W przypadku sadzenia w dwóch rzędach można zastosować większą rozstawę 30x30 cm. Na rynku od kilku lat dostępne są również tzw. gotowe żywopłoty, sprzedawane na metry bieżące w modułach. To najdroższe rozwiązanie, ale pozwalające od razu uzyskać efekt końcowy. Najczęściej znajduje ono zastosowanie w zieleni osiedlowej do wyty- czania granic ogródków przeznaczonych do wyłącznego użytkowania właścicieli mieszkań. < Klon polny nadaje się do tworzenia zarówno niskich, jak i wysokich żywopłotów Regularnie cięty dereń jadalny tworzy gęste, zielone ściany Wykorzystanie form buka pospoli- tego o purpurowym ulistnieniu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz