Lider Biznesu 8/2022

58 Jak tam, sąsiedzie, na balkonie? TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski, Arena Krajobrazu/Fundacja Fractal W poprzednim wydaniu przedstawiliśmy ogrodowe aranżacje Chelsea Flower Show 2022. Ale wystawa ta to nie tylko spektakularne ogrody pokazowe. Te - goroczna jej edycja skierowała swoje zainteresowania w rozwój nowych ten - dencji w ogrodnictwie. Balkonowym – dodajmy. TRENDY O bserwacje polskiego rynku ogrodniczego ostat- nich dwóch lat pokazały dynamiczny wzrost zain- teresowania ogrodami nawet, a może w szcze- gólności, tymi w najmniejszym balkonowym wydaniu. Ograniczenia związane z innymi formami aktywności sprawiły, że potrzeby zagospodarowania zielenią małych przestrzeni znalazły spore zainteresowanie wśród miesz- kańców zurbanizowanych miast i blokowisk. KAŻDY NARÓD MA SWE BALKONY Jak okazuje się, podobne potrzeby towarzyszą mieszkań- com wielu krajów,zróżnicowanych również pod względem rozwoju ogrodowej kultury. Przygotowana na wystawę w Chelsea tematyczna ekspozycja poświęcona balkonom była celną odpowiedzią na rosnące potrzeby miejskiego ogrodnictwa. Ważnym aspektem balkonowych prezentacji była decy- zja o zaproszeniu do udziału w tym dziale wystawy grona młodych projektantów. Realizując tym samy kilka ważnych celów. Promocja wschodzących młodych talentów ogrod- nictwa, bezkompromisowość ich podejścia do tematu oraz celnie zaadresowana oferta do publiczności sprawiły, że w oczach gości tematyka ta spotkała się z dużym uznaniem. Zaangażowanie gości i długie rozmowy z autorami projek- tów świadczyły bez wątpienia o celnym podejściu do tematu. TĘSKNOTA ZA ZIELENIĄ Rozmawiając z gośćmi wystawy i autorami, na plan pierw- szy wyłania się wątek rosnących potrzeb przebywania wśród zieleni w czasach rozwijającego się budownictwa zbiorowego. Drugi powód niezwykle ważny, w perspek- tywie ekonomicznego kryzysu, to niewysokie budżety potrzebne do uzyskania ciekawych efektów. Potencjalni klienci wymieniali powyższe argumenty, projek- tanci dodawali do tej listy rosnący rynekusługwtymobszarze. Przyjrzyjmy się realizacjom zaprezentowanym na wysta- wie. Bez wątpienia podkreślić trzeba ich różnorodność i oryginalne podejście do zaprezentowanych rozwiązań. Każdy z wystawców miał narzucone kryteria dotyczące wielkości powierzchni, jaką dysponował. Tematyczny przekrój projektów z jednej strony opierał się o balkon będący strefą relaksu i miejscem do słuchania muzyki i czytania. Z drugiej był odpowiedzią na rosnące zapotrze- bowanie na ogrodniczą aktywność w postaci miniaturo- wych produkcji warzyw, ziół a nawet owoców. Poniżej przedstawiamy cztery realizacje, które zyskały uznanie wystawców, gości i organizatorów wystawy. Są one odzwierciedleniem nowej tendencji, która dopiero co rozwija się po covidowym „stop”. „Dzień Sójki” to stylizowane miejskie siedlisko dla sójek i innych ptaków. Ma ono zachęcić skrzydlatych gości do odwiedzania takich miejsc oraz do stołowania się w oparciu o rośliny pozwalające na dokarmianie ptaków. Z myślą o nich, aby zachęcić sójkę i inne ptaki do wejścia w przestrzeń miejską, powierzchnia balkonu została pokryta podło- żem z mchu, pod którym kryje się metalowa kratownica. Pionowe konstrukcje, włazy tworzą elementy o różnej użyteczności. Tak powstaje funkcjonalna przestrzeń dla wspólnego egzystowania ludzi, ptaków i owadów w zurbanizowanej przestrzeni.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz