Lider biznesu 9/2021

16 Jaka jest tajemnica sukcesu? Co należy zrobić, żeby stać się liderem w branży? Zdradzamy tajemnicę powodzenia największej ogrodniczej firmy nasiennej w Polsce W.Legutko oraz przedstawiamy nowości przygotowane na nowy sezon. BLIŻEJ BRANŻY Rozwijać się, to nie stać w miejscu, czyli sposób na sukces TEKST: Joanna Legutko, wiceprezes W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. N asza firma istnieje na rynku nasiennym od blisko 30 lat i cały czas się rozwija. Nie spoczywamy na lau - rach. Przez te dziesięciolecia zyskaliśmy silną pozy - cję w branży nasiennej m.in. dzięki doświadczeniu mojego ojca Wiesława Legutko oraz jego ogromnej wiedzy i pasji do ogrodnictwa, (które stara się mnie i bratu Adamowi przeka - zywać), a także pracy całego naszego zespołu. Stanowi ona nasze dziedzictwo i kreuje przyszłość, dlatego traktujemy ją z należytym szacunkiem oraz staramy się zaszczepić je mło - demu pokoleniu kolejnej generacji naszej firmy. Sukces dla każdego oznacza coś innego. Dla nas jest to nieustanny rozwój. Bycie liderem i niejednokrotnie kre - atorem rynku ogrodniczego wiąże się z ciągłym uważnym obserwowaniem otoczenia, poznawaniem potrzeb klientów i szukaniem rozwiązań, które je zaspokoją. Nasz główny asortyment, czyli nasiona i cebule kwiatowe, już nieba - wem poszerzymy o kolejne nowości m.in. materiał szkół - karski, sadzonki, sadzeniaki ziemniaków, a także prawdziwe nasiona ziemniaka. Są to nowe grupy produktów, które będą dostępne w ofercie W. Legutko w najbliższym sezo - nie. Co kryje się pod pojęciem materiał szkółkarski? Mam tu na myśli materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych oraz sadowniczych, m.in. róże czy winogrona. Otrzymywaliśmy z rynku wiele sygnałów o zainteresowaniu sadzonkami roślin, dlatego również one zostaną wprowa - dzone do naszego portfolio. Na początek przygotowaliśmy ofertę bazową, którą w przyszłości wraz ze wzrostem zapo - trzebowania będziemy poszerzać. Inną kategorią są sadze - niaki - produkt stworzony z myślą o miejskich ogrodnikach, którzy na balkonie czy tarasie chcą uprawiać ziemniaki na domowe potrzeby. Jako uzupełnienie oferty potraktować należy torbę uprawową, która idealnie nadaje się do tego celu. Dzięki otwieranej klapie pozwala na zbiór młodych ziemniaków bez wyrywania pędów, dzięki czemu nie zostaje zakłócony system wzrostu i roślina w dalszym ciągu produ - kuje kolejne bulwy. Mówiąc o ziemniakach chcę poinformo - wać, że wprowadzimy do naszej oferty także ich nasiona, co jest śmiałym przedsięwzięciem.Większości osób warzywo to kojarzy się z sadzeniakami a nie z nasionami. Nasiona ziem - niaka dopiero „raczkują” na rynkach niektórych krajów, ale jak w każdym przypadku – sukces osiąga się małymi kro - kami. Próby wykonane przez nas wypadły obiecująco.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz