Lider biznesu 9/2021

18 Spragniona spotkań branża ogrodnicza będzie miała okazję do wzięcia udziału aż w dwóch skierowanych do niej wydarzeniach. Targi GARDENIA odbędą się bowiem w 2022 roku w dwóch edycjach: lutowej oraz listopado - wej. Oba wydarzenia będą skierowane do branży ogrodniczej, z naciskiem na sektory kontraktujące w danym terminie. TEKST: Natalia Porożyńska BLIŻEJ BRANŻY GARDENIA w 2022 roku zakwitnie dwukrotnie! W  edycji wiosennej zapraszamy na Międzyna - rodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Kra - jobrazu GARDENIA 2022, które odbędą się w dniach 11-13 lutego pod hasłem: „Bezpieczny wypoczy - nek w zieleni”. Pragniemy kontynuować wątki rozpoczęte w 2021 roku – walkę z miejską szarzyzną i betonozą, pro - pagowanie różnorodności biologicznej, wspieranie zdro - wej aktywności na zewnątrz oraz nowoczesne rozwiąza - nia dla ekonomicznej i ekologicznej pielęgnacji zieleni w skali mikro i makro. Wydarzenie przygotowujemy w szczególności dla: • architektów krajobrazu i projektantów ogrodów, • zarządców zieleni miejskiej i zakładów komunalnych, • firm utrzymania zieleni na terenach publicznych i pry - watnych, • miłośników zieleni w ogrodzie, w domu, na balkonie i tarasie, • producentów i dystrybutorów maszyn profesjonalnych. Dostrzegamy siłę inicjatywy branży ogrodniczej w popra - wie jakości codziennego życia całego społeczeństwa. Obniżenie temperatury w miastach, walka ze smogiem, przystępność terenów rekreacyjnych to tylko wierzcho - łek góry wyzwań, które stoją właśnie przed projektan - tami, zarządcami zieleni miejskiej i indywidualnymi ogrodnikami. CO BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ, CZE - GO DOŚWIADCZYĆ? W czasie wiosennej GARDENII polecamy w szczególności branżowe konferencje o sprawdzonej formule: konwent Miejska Sztuka Ogrodowa oraz Arena Krajobrazu. Podczas XVI edycji konwentu Miejska Sztuka Ogrodowa ponow - nie podniesiemy zagadnienia zadań stojących przed projektantami i zarządcami zieleni w miastach, oddamy głos aktywistom i ekspertom, którzy rzeczowo przedsta - wią konieczne do podjęcia tematy przestrzeni publicznej. Kolejnym punktem będzie III edycja Areny Krajobrazu, która w dwudniowej serii prelekcji i pokazów ponownie stanie się przestrzenią wymiany wiedzy i doskonalenia w zakresie tworzenia stref zieleni i pielęgnacji roślin. Miniona edycja przyniosła wiele pozytywnych opinii ze strony prelegentów i słuchaczy, czekamy więc na kontynu - ację rozpoczętych wątków oraz kolejne ważne konteksty już wkrótce. Intensywnie, branżowo, sprzedażowo – tak zapowiada się mocne otwarcie wiosennego sezonu z targami GARDENIA 2022. Pawilony 3, 3A oraz 4 znów zapełnią się zielenią i top produktami dla ogrodnictwa. Zarówno profesjonali - ści branży, jak i miłośnicy ogrodów powinni zarezerwować sobie ten weekend! BIZNESOWY LISTOPAD – JESIEŃ ROZPOCZNIEMY OD OWOCNYCH KONTRAKTÓW. GARDENIA BUSINESS MEETING. SALON KONTRAKTACJI OGRODNICZYCH Zmotywowani pozytywnym wydźwiękiem XV edycji tar - gówGARDENIA chcemy ponownie otworzyć branży ogrod - niczej szansę biznesowych spotkań na żywo. Jesienną edycję GARDENII 2022, w dniach 17-19 listopada, kie - rujemy zatem do profesjonalistów, zapraszając w szcze - gólności przedstawicieli sektorów kontraktujących pod koniec roku: sieci, centra i hurtownie ogrodnicze, sieci DIY, właścicieli i zarządców szkółek i gospodarstw ogrod - niczych, dealerów maszynowych, a także florystów, kwia - ciarnie i szkoły florystyczne. Listopadowa edycja GARDENII odbędzie się w formule Business Meeting, jako Salon kontraktacji ogrodniczych. Jej hasło przewodnie to „Ekologiczny ogród”, którego zagadnienie będzie punktem wyjścia dla prezentowa - nej oferty. W programie merytorycznym zaproponujemy Kongres Liderów Branży Ogrodniczej, czyli spotkanie ze specjalistami, którzy przybliżą zagadnienia od marketingu offline i online, poprzez tematy sprzedażowe, z zakresu zarządzania, trendów, aż po doskonalenie procesu zaku - powego w sklepie i centrum ogrodniczym.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz