Lider biznesu 9/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 57 TRENDY powstawało coraz więcej i na większych powierzchniach. Dotychczas bardziej popularne były szybko kwitnące, ale też nieco uciążliwe ozdobne łączki z gatunków jednorocz - nych. Od niedawna obserwujemy rosnące zainteresowa - nie rodzimymi łąkami wieloletnimi, bardziej naturalnymi dla polskiej przyrody. To bardzo dobry trend. Staramy się budować świadomość korzyści z siania trwałych gatunków rodzimych zarówno wśród partnerów biznesowych, jak i posiadaczy ogrodów. Założenie wieloletniej łąki jest nieco bardziej wymagające, bo należy właściwie dopasować mie - szankę nasion do stanowiska, ale w przyszłości nie będzie ona wymagała niemal żadnej pielęgnacji. Żeby takich łąk mogło powstawać coraz więcej, konieczny jest transfer wiedzy do projektantów i wykonawcówzieleni. Dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajo - brazu opracowaliśmy branżowy standard poświęcony temu zagadnieniu i regularnie organizujemy szkolenia dla pro - fesjonalistów. Do tej pory były to przede wszystkim webi - nary, a od przyszłego sezonu będziemy także zapraszać do udziału w zajęciach praktycznych. Chcemy dzielić się doświadczeniem, bo potrzeby rynku rosną i brakuje firm, które są w stanie sprostać oczekiwaniom klientów. Trzeba mieć świadomość, że łąka kwietna to bardzo pojemne hasło i może być różnie definiowana przez wszystkie strony. Dlatego zależnie od preferencji klientów, różne są strategie tworzenia łąki. Oprócz zidentyfikowania potrzeb trzeba wiedzieć, jak przygotować teren i wybrać właściwą mieszankę nasion. Obecnie oferta firm nasiennych jest już dość szeroka, ale widać, że producentom brak doświadcze - nia w projektowaniu mieszanek. Dużo jest ekonomicznych składów, których podstawą są tanie, ale czasami ekspan - sywne rośliny uprawne bądź ozdobne. Tworząc trwałą łąkę, warto umieć odróżnić dobry produkt dający długotrwały efekt. Na szczęście poziom wiedzy stale rośnie i coraz wię - cej jest świadomych klientów, którzy oczekują konkretnych rozwiązań i wykonawców, którzy potrafią je dostarczyć. MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kierunku łąk kwietnych jest także konieczne, by dobre łąki mogły powstawać lokalnie. Każda łąka jest inna, jej funkcjono - wanie jest ściśle związane ze stanowiskiem i warunkami, w jakich rośnie. Dlatego tak ważne jest, by łąki kwietne zakładały firmy, które mogą je obserwować. Nie ma uniwer - salnego terminu założenia łąki, ani jej skoszenia. Nasion nie należy siać przed długotrwałą suszą, a kosić należy po wydaniu i osypaniu się nasion, ale żeby wiedzieć, kiedy jest właściwy czas, trzeba być na miejscu. My nie tylko staramy się przekazywać swoją wiedzę, ale także sieciujemy klientów i wykonawców. To układ, w któ - rym korzystają wszystkie strony: firmy ogrodnicze realizują zlecenia, my dostarczamy nasiona i opiekę merytoryczną, a klienci otrzymują wysoką jakość usług.W tym roku zaczę - liśmy tworzenie partnerskiej sieci wykonawców w całym kraju i ten kierunek z pewnością będziemy intensywnie rozwijać w przyszłości. Zapraszamy do współpracy. REKLAMA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz