Lider biznesu 9/2021

56 Łąki kwietne szturmem zdobyły serca Polaków i stały się obowiązkowym elementem przy gospodarowaniu terenami zieleni w polskich miastach. Choć zaczęły być popularne dopiero niedawno, dzięki wszechstronnym korzyściom z ich tworzenia, łąki sieją już niemal wszyscy — samorządy, firmy, instytucje, organizacje, pszczelarze, ogrodnicy, przyrodnicy, rolnicy. TRENDY TEKST i ZDJĘCIA: Karol Podyma Łąki Kwietne, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu SKĄD TA POPULARNOŚĆ? W dzikich kwiatach każda z tych grup znajduje odpowiedź na swoje potrzeby. Dla mieszkańców i administracji miast ważne są funkcje adaptacji do zmian klimatu — retencja wód opadowych, odporność na suszę, filtrowanie powie - trza, izolacja termiczna czy tłumienie hałasu. Osoby świa - dome ekologicznie doceniają zwiększanie różnorodności biologicznej i wsparcie dla ginących zapylaczy. Rolnikom mogą zapewnić lepsze plony i mniej chemii w uprawach. Na dużych powierzchniach kluczowe są oszczędności zwią - zane z niskim kosztem utrzymania łąk na przestrzeni wielu lat. Coraz więcej firm sieje łąki jako element realizacji stra - tegii ESG.Teraz już nie CSR, ale ścisłe powiązanie odpowie - dzialności biznesu z kwestiami środowiskowymi powoduje Łąki kwietne — moda czy konieczność? Perspektywy dalszego rozwoju rynku dzikich kwiatów w Polsce rosnącą popularność łąk. Dzięki dzikim kwiatom łatwiej o certyfikację ekologiczną nowych inwestycji, ale sianie łąk to także budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębior - stwa wśród szerokiej grupy interesariuszy. Łąki bywają także bardzo ładne, co na pewno pomogło w ich popularności. A do tego są niedrogie. Koszt założenia łąki z wykorzystaniem profesjonalnej mieszanki nasion jest porównywalny z założeniem trawnika. JAK BĘDZIE? W mojej opinii od łąk kwietnych nie ma odwrotu, widać to na Zachodzie i w kraju. To rzadkość, że działanie pro - ekologiczne jest jednocześnie tanie, przyjemne, dostępne i w zasadzie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Łąk będzie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz