SUKCES PO POZNAŃSKU 4/2022

| KWIECIEŃ 2022 12 Już 11 maja kongres Impact’22 – najważniejsze wydarzenie technologiczno-gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej, które otworzy Yuval Noah Harari autor światowego bestsellera „Sapiens. Od zwierząt do bogów”. Partnerem tegorocznej edycji jest Miasto Poznań, a jednym z prelegentów będzie Prezydent Miasta – Jacek Jaśkowiak. Wśród potwierdzonych gości są m.in.: Erin Meyer, Natalia Hatalska, Małgorzata Ohme i Maja Włoszczowska. TEKST I ZDJĘCIA: IMPACT O statnie dwa lata to dla całego świata czas nie- ustannych spowolnień powodowanych epi- demicznymi ograniczeniami i przyspieszeń potrzebnych do nadgonienia straconego dystansu. Kre- atywność i innowacyjność z dnia na dzień przestały być pustymi sloganami, a skuteczność w odnajdywaniu no- wych dróg i rozwiązań stała się podstawowym warunkiem przetrwania w nowej normalności. Dodatkowo, zapocząt- kowana 24 lutego br. rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że nic już nie będzie takie samo. Cele polityk gospodar- czych zostały radykalnie przewartościowane, a w szczegól- ności polityka energetyczna krajów europejskich. Tematy takie jak uniezależnienie się europejskich gospodarek od importu węglowodorów z Rosji, a przede wszystkim mię- dzynarodowa dyskusja o wsparciu odbudowy gospodarki Ukrainy, będą wyraźnie obecne podczas Impact’22. ROLA MIASTA W POBUDZANIU GOSPODARKI Impact’22 to nie tylko przestrzeń do rozmów o palących problemach, trendach, kierunkach zmian i rozwoju, ale również do najważniejszych dyskusji branżowych mają- cych realny wpływ na ich przyszłość. To jedno z najwięk- szych wydarzeń technologiczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyjątkowe miejsce, w którym spotyka się biznes, nauka, nowoczesne technologie i ad- ministracja publiczna. Prelegenci Impact’22 poruszą na przykład temat aktywnej roli miasta w pobudzaniu lokal- nej gospodarki. – Chcemy się pochwalić spółkami, w które miasto jest zaangażowane kapitałowo, czy wręcz ma 100 proc. udziałów – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. – Mieliśmy okres zachwytu gospodarką wolno- rynkową i podejście, że im więcej jest sektora prywatnego, a mniej publicznego – tym lepiej. Teraz staram się pokazać w Poznaniu, że sektor komunalny może również być po- wodem do dumy i przynosić miastu wymierne zyski. ROZWÓJ OSOBISTY Impact odpowiada również na najbardziej aktualne tema- ty społeczne. Podczas tegorocznego wydarzenia, uczest- nicy będą mogli wysłuchać wystąpień w ramach nowej ścieżki mental health & wellbeing. Gościem specjalnym będzie Małgorzata Ohme, a podczas rozmów poruszone zostaną tematy związane z rozwojem osobistym, zarzą- dzaniem zasobami ludzkimi czy corporate wellness. IKONY ŚWIATA FINANSÓW Na pięciu scenach Impact’22 ponad 400 wyjątkowych gości z Polski i zagranicy będzie rozmawiać i dzielić się swoimi wnioskami w ramach 18 obszarów tematycznych. | MATERIAŁ PROMOCYJNY IMPACT’22

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz