SUKCES PO POZNAŃSKU 4/2022

66 | Z SUKCESEM | KWIECIEŃ 2022 PRZYSZŁOŚĆ LICZONA Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy powstaje w stolicy Wielkopolski. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dołączyło do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań w różnych dziedzinach życia i nauki. Chodzi m.in . o rozwój cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji czy innowacyjnych rozwiązań stosowanych w przemyśle. TEKST: KRZYSZTOF GRZĄDZIELSKI | ZDJĘCIA: PCSS P race badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń kwantowych oraz komunikacji kwantowej pro- wadzone są w Poznańskim Centrum Superkom- puterowo-Sieciowym od wielu lat. To zadecydowało o powierzeniu tej instytucji zadania organizacji dostępu do komputera kwantowego dla polskich zespołów na- ukowych. Przełomowym momentem w trwającym od niemal roku procesie były ustalenia rządowe, które zapa- dły w listopadzie 2021 roku na konferencji IMPACT, na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzięki nim PCSS dołączył do IBM Quantum Network. To elitar- na grupa licząca 170 instytucji naukowych, wiodących W KWANTACH

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz