Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 27 D zięki Zehnder Fleximo sufity metalowe oprócz funkcji architektonicznych i konstrukcyjnych mogą wpływać na kli - mat wnętrza i zapewniać komfortowe temperatury. GRZANIE LUB CHŁODZENIE – W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB Moduły aktywujące Zehnder Fleximo umożliwiają zrówno - ważone ogrzewanie i chłodzenie dzięki zintegrowanemu miedziano-aluminiowemu systemowi przewodzenia cie - pła. Aktywacja opiera się na aluminiowych blachach prze - wodzących ciepło i meandrujących rurach miedzianych ze sprawdzoną technologią D-tube. Zastosowana rura o profilu D umożliwia wyższy i bardziej równomierny transfer ciepła niż konwencjonalne rury okrągłe. Sufity aktywowane za pomocą Zehnder Fleximo wykorzy - stują zasadę promieniowania do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń i charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną. Przepływająca przez nie ciepła woda odda - je swoją energię do otoczenia głównie w postaci promie - niowania podczerwonego, które w kontakcie z ciałem lub przedmiotami człowieka zamienia się w przyjemne ciepło. W ten sposób temperatura powietrza w pomieszczeniu może być do trzech Kelwinów niższa podczas ogrzewania sufita - mi aktywnymi i odpowiednio wyższa podczas chłodzenia niż w przypadku konwencjonalnych systemów dystrybucji ciepła. Sufit optymalnie nadaje się jako powierzchnia chłodząca i grzewcza, ponieważ powierzchnia promieniowania nie jest blokowana przez elementy wyposażenia. Poza potencjałem oszczędzania energii, zasada promienio - wania ma również wiele zalet dla zdrowia i dobrego sa - mopoczucia. Nie ma przeciągów czy unoszącego się kurzu, a funkcja delikatnego grzania i chłodzenia zapewnia wyjąt - kowo komfortowe odczuwanie temperatury. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI PROSTEJ INSTALACJI Moduły aktywujące Zehnder Fleximo instaluje się na miej - scu za pomocą wysokowydajnej taśmy klejącej w gładkich lub perforowanych metalowych kasetach. Moduły montowane są w suchej zabudowie i mocowane na miejscu do istniejących sufitów metalowych na zasadzie „plug & play”. Kasetony systemowe i konstrukcja nośna sufi - tu muszą być przystosowane do dodatkowej masy modułów aktywacyjnych Zehnder Fleximo. Moduły aktywacyjne Zehnder Fleximo składają się z syste - OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA mu przewodzenia ciepła Cu-Al. Cechą charakterystyczną jest wykonana z aluminium ciągła płyta podstawowa, któ - ra gwarantuje dużą moc grzewczą modułów aktywacyjnych i jednocześnie dobrą stabilność. Płyta podstawowa jest po - kryta na całej powierzchni warstwą kleju, która zapewnia elastyczne połączenie o maksymalnej wytrzymałości pomię - dzy modułami aktywacyjnymi a kasetonami systemowymi. ELASTYCZNIE DOPASUJE SIĘ DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA Zehnder Fleximo sprawdzą się przy aktywacji systemów sufitów zamkniętych, a także indywidualnie podwiesza - nych paneli sufitowych. Poszczególne moduły aktywujące są dostępne w sumie w 21 różnych rozmiarach i można je łatwo łączyć ze sobą za pomocą elastycznych węży. W ten sposób Zehnder Fleximo może wyposażyć kasety metalowe o dowolnym kształcie i rozmiarze w funkcję ogrzewania i chłodzenia. Duża różnorodność modeli sprawia, że dla każdej kasety me - talowej dopasujemy odpowiedni moduł. Zehnder Fleximo znajduje zastosowanie zarówno w budynkach biurowych i salach konferencyjnych, jak i szkołach, na uczelniach, ale również w szpitalach, budynkach użyteczności publicznej oraz w hotelach czy centrach konferencyjnych. Artykuł powstał we współpracy z marką Zehnder. FOT.ZEHNDER FOT.ZEHNDER FOT.ZEHNDER

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz