Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 28 AKTUALNOŚCI Z RYNKU Firma Viessmann wyróżniona w prestiżowym rankingu „Diamenty Forbesa” 2022 Firma Corab odznaczona „Diamentem Forbesa” 2022 Z dumą informujemy, że nasza firma, już drugi rok z rzędu, otrzy - mała prestiżowe wyróżnienie - „Diament Forbesa”. „Diamenty Forbesa” to ranking polskich przedsiębiorstw, najszybciej zwięk - szających swoją wartość w ciągu ostatnich lat. „Forbes” wraz z Dun & Bradstreet Poland odznaczył Corab „Diamentem Forbesa” 2022 w kategorii najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Olsztyński producent syste - mów fotowoltaicznych znalazł się na 5. miejscu w rankingu spośród 15 000 analizowanych przedsiębiorstw. W zestawieniu znalazły się firmy, które w ciągu ostatnich 3 lat najszybciej zwięk - szały swoją wartość. W rankingu analizowa - no m.in. sprawozdania finansowe złożone do KRS. Przedsiębiorstwa te zostały pozytywnie ocenione pod kątem wiarygodności i ryzyka współpracy. Dodatkowo nie mogły zalegać z płatnościami, a także wykazały dodatni wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych. Jak widać, dogłębna analiza danych finan - sowych oraz wiarygodności była dla firmy Corab bardzo korzystna. 5. miejsce w rankin - gu z 15 000 analizowanych przedsiębiorstw to naprawdę duże wyróżnienie. Tak dobre wyniki firmy, wskazujące na stabilność finansową, są szczególnie ważne w obliczu pandemii, która była trudna dla każdej branży. Ponad 30 lat Corab buduje swoją wiarygod - ność na rynku, co jest dostrzegane i pozy - tywnie oceniane przez instytucje finansowe, inwestorów, zagranicznych partnerów oraz – co najważniejsze – klientów. Dun & Bradstreet Poland we współpracy z redakcją „Forbes” opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, które zostały wycenione na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki fi - nansowe, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygod - ność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych. – W tym roku Viessmann obchodzi jubileusz 30-lecia obec - ności na polskim rynku. „Diamenty Forbesa” to dla nas duże wyróżnienie i swoista odpowiedzialność. W Viessmann pracujemy nad tym, by poprawić jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Tworzymy rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na indywidualne potrzeby społeczeń - stwa, ale w globalnym kontekście wpisują się w cele po - lityki klimatyczno-energetycznej – powiedział Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Sp. z o.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz