Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 22 Od 1 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi, ale również ich nabywcy są zobowiązani do rejestrowania transakcji w elektronicznym systemie SENT. Ponadto odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem faktycznej ilości odebranego oleju. ELEKTRONICZNY SYSTEM SENT Od dnia 1 września 2019 r. weszła w życie zmiana Ustawy w obrocie paliwami opałowymi. Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sys- temie monitorowania drogowego i kolejowego przewo- zu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556) osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowa- dzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom albo budynek, lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym, od 1 września 2019 r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elek- troniczny system SENT, zamiast składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie się do wspomnianego systemu. Taki sam obowiązek rejestracji kotłów opalanych ole- jem opałowym ciąży również na osobach prowadzących Koniec okresu przejściowego dla rejestracji pieców na paliwo opałowe działalność gospodarczą, które ogrzewą swój budynek, halę produkcyjną, suszą produkty rolne lub korzystają z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym. KONIEC OBOWIĄZYWANIA „STARYCH ZASAD” Do 31 marca 2020 r. było możliwe zakupienie oleju opałowego na „starych zasadach”. Oznaczało to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i na- bywcy takich olejów mogli do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzew- czych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyj- nych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Zgodnie z nowymi regułami, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym przezna- czonym do celów opałowych będą musiały być reje- strowane w SENT, a odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego oleju. FOT.ADOBESTOCK TYM ŻYJE BRANŻA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz