Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 23 WYMAGANA REJESTRACJA Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych zasadach, będą musieli zareje- strować się i uzyskać status tzw. pośredniczącego pod- miotu olejowego. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem dotychczasowej stawki ak- cyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych po- średniczących podmiotów olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, które zarejestrują posiadane urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, urzędzie skarbowym i uzyskają sta- tus tzw. zużywającego podmiotu olejowego. Jeżeli zamierzasz kupić olej opałowy na nowych zasa- dach i potwierdzać jego przeznaczenie elektronicznie w systemie SENT, musisz uzyskać status tzw. zużywają- cego podmiotu olejowego (ZPO). Możesz to zrobić: • na portalu PUESC – prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą Ci wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU, • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbo- wym – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji, korzy- stając z elektronicznych formularzy. JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ? Rejestracja do systemu SENT przebiega w kilku kro- kach. Oto co jest niezbędne do rejestracji: 1. Przygotuj swój NIP, dane o producencie kotła (-ów) olejowego (nagrzewnicy), modelu, mocy i średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego. 2. Wejdź na stronę www.puesc.gov.pl i zaloguj się na PUESC. 3. Jeżeli nie masz konta na PUESC, wybierz „UTWÓRZ KONTO”. 4. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁO- WE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”. 5. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”. 6. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź. 7. Podpisz formularz: • Profilem Zaufanym albo • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo • kwotą przychodu albo • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego. 8. Wyślij formularz. Po rejestracji otrzymasz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”. Jeśli się nie zarejestrujesz, to nie zamówisz dosta- wy oleju opałowego, ponieważ nie będziesz mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyj- nego dla miejsca dostawy lub urządzenia mobilnego (nagrzewnicy). NUMER MIEJSCA JEST NIEZBĘDNY Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest zamontowane na stałe, w trakcie zama- wiania oleju u sprzedawcy podaj indywidualny numer tego miejsca dostawy oraz swoje dane. Olej opałowy zostanie dostarczony wyłącznie do przypisanego do tego numeru miejsca. Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest mobilne (np. na- grzewnica), podaj indywidualny numer tego urządzenia oraz swoje dane, a także dokładny adres odbioru oleju opałowego. Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz: • wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z portalu PUESC albo aplikacji mobilnej, lub • za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU TRANSAKCYJNEGO. Źródło: www.kis.gov.pl Marcin Łyskawa FOT.ADOBESTOCK TYM ŻYJE BRANŻA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz