Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 24 W tym roku mija 15 lat funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS. Jest to system typu „limit i handel”, który obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w państwach członkowskich UE, a także na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Około 45% całkowitych emisji w UE jest objętych tym systemem. K ończący się właśnie III okres rozliczeniowy, w któ- rym od 2013 r. obowiązywały nowe, rozbudowane za- sady funkcjonowania, przyniósł wiele doświadczeń i wniosków dot. dalszego działania systemu. Jego struk- tura, ilość obowiązków wynikających z uczestnictwa w nim, a także obciążenie ekonomiczne podmiotów spo- wodowane koniecznością umarzania uprawnień do emi- sji powodują, że narzędzie to może być postrzegane jako nieefektywne. Należy jednak rozważyć wszystkie aspekty funkcjonowa- nia systemu, w tym instrumenty, które przynoszą nasze- mu państwu wymierne korzyści. Korzyści z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ramach EU ETS Polska otrzymuje dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Od początku aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji budżet państwa zasiliło ok. 20,5 mld zł. W kolejnych dziesięciu latach wpływy z mechanizmów w ramach EU ETS będą znacznie wyższe i szacuje się, że przekroczą 100 mld zł. Bez tych przychodów nie byłoby możliwe finansowanie programów takich jak „Mój Prąd” czy programów nisko- emisyjnego transportu, które pobudzają polską gospo- darkę i jednocześnie poprawiają jakość środowiska. FOT.ADOBESTOCK TYM ŻYJE BRANŻA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz