Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 36 SKLEP INTERNETOWY – BOOM na sprzedaż on-line Koronawirus zaskoczył absolutnie wszystkich. Z dnia na dzień zmieniły się nasze realia. Osoby, które wcześniej nie miały sprzedaży on-line, mogły wiele stracić albo szybko nadrobić te zaległości. Jak szybko można „postawić” sklep internetowy? Mariusz Balcerek, ZentoShop Sp. z o.o.: Pandemia zwią- zana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym ograniczenia w szczególności są odczuwalne przez część biznesu roboczo nazywaną off-line. Ta część „commerce’ów” z wielu powodów nie rozważała przeniesienia swojej działalności również do on-line’u. Po- wodów takich działań należy upatrywać m.in . w charakte- rze prowadzonej działalności i przeświadczeniu, że „mój biznes nie nadaje się do sieci”, wizji swojej działalności czy też obawie, że nie damy rady z prowadzeniem takiego biz- nesu zarówno pod kątem technologicznym, jak i finanso- wym, czy też braku pomysłu, jak to można zorganizować. Koronawirus bardzo mocno zweryfikował fakt, iż na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem prowadzenia działalno- ści handlowej jest e-handel. Jest to rozwiązanie, które jest w stanie poradzić sobie znacznie lepiej z ograniczeniami, jakich doświadczamy. Sklep internetowy należy traktować jak dodatkowego pracownika pracującego nawet 24 h na dobę i 365 dni w roku. Pracownik ten nie idzie na urlop ani na chorobowe. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie umożliwili swoim klientom zakupu ich produktów/usług za pośrednictwem wirtualnej platformy, z pewnością utra- cili dużą część przychodów, które do tej pory generowa- ne były przez posiadany sklep stacjonarny lub też ich sieć. Świat idzie do przodu i żyjąc w ogromnym pędzie, coraz mniej czasu mamy na wyjścia, na „tradycyjne” zakupy i wybieramy te, które możemy zrealizować z wykorzysta- niem swojego smartfona czy laptopa. To, co dzięki temu zyskujemy, to czas i w wielu przypadkach również pienią- dze, które oszczędzamy w porównaniu do tradycyjnych za- kupów. Jesteśmy też w stanie szybciej dokonać porównania i wyszukać takiego sprzedawcę, który przedstawi nam ko- rzystniejsze warunki zakupu. Czy zawsze jest do tego potrzebna firma zewnętrzna, czy można korzystać z gotowych szablonów? Stworzenie sklepu internetowego jest bardzo złożonym procesem. Czas trwania takiego procesu w dużej mierze uzależniony jest od interakcji zachodzących pomiędzy za- mawiającym a dostawcą. Jeżeli kontakt pomiędzy tymi stronami jest płynny, sklep może być gotowy już w kil- ka-kilkanaście dni. W obecnym czasie na rynku sklepów e-commerce mamy dostępnych wiele podmiotów, począw- szy od dużych agencji interaktywnych, kończąc na freelan- cerach znających się na tworzeniu stron www czy sklepów internetowych. Wybierać możemy pomiędzy gotowymi szablonami sklepów, które mogą być w pewnym stopniu dostosowane do naszych potrzeb, sklepami opartymi o roz- wiązanie open source lub takimi, których kodu nie można Sklep internetowy należy w chwili obecnej traktować jak dodatkowego pracownika pracującego nawet 24 h na dobę i 365 dni w roku. Pracownik ten nie idzie na urlop ani na chorobowe. Jednymi z najczęstszych błędów popełnianych przez właścicieli sklepów chcących stworzyć e-commerce, jest nadmierny pośpiech w wyborze oferty, brak analizy dostępnych zasobów i faktu, co tak naprawdę ma nam umożliwić ten nowy kanał sprzedaży, skorzystanie z atrakcyjnej na pierwszy rzut oka oferty cenowej bez analizy ewentualnych kosztów dodatkowych. FOT.ADOBEFOTOLIA INSTALATOR W SIECI

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz