Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 35 Dobry fachowiec to skarb. Taki, który nie tylko dotrzyma terminów, ale jeszcze dobrze wykona swoją pracę, doradzi, będzie pomocny, to marzenie inwestora. W sieci znaleźć można ogłoszenia wielu specjalistów. Jednak naprawdę wyróżnić można się poprzez dobrą stronę internetową. D latego najczęściej numery telefonów do dobrych fachow- ców to cenne trofea. Czy jednak firmy instalacyjne mogą polegać tylko na marketingu szeptanym? Czy współczesny biznes może się naprawdę rozwijać, omijając obszary online? Czy ogłosze- nia w lokalnej prasie i polecenia wystarczą, aby biznes kwitł? Odpowiedź jest dość oczywista – nie. Zwłaszcza że wiele urzą- dzeń grzewczych czy wentylacyjnych posiada opcję zdalnego sterowania za pomocą aplikacji. Instalator zakładając takie urządzenie powinien choć wstępnie poinstruować użytkowni- ka o zasadach działania, a jak może być autorytetem facho- wiec, który nie ma strony internetowej? DOBRA STRONA INTERNETOWA, CZYLI JAKA? No właśnie, strona internetowa. Może być narzędziem bardzo pomocnym lub odstręczającym. Aby była skuteczna, musi speł- niać kilka warunków. – Dobra strona www musi być przede wszystkim łatwa w obsłudze, użytkownik nie może się gubić na niej w gąszczu zakładek i fontów. Ważne, by wszystkie istotne informacje były łatwo dostępne, zarówno z poziomu monitora, jak i wyświetlacza telefonu. Konieczna jest też responsywność, dziś coraz częściej Internet przeglądamy na telefonie – mówi Łukasz Cholewicki, Digital Marketing Manager z Agencji 360r. Warto, by strona dawała potencjalnemu inwestorowi moż- liwość umówienia się na konkretny termin. Nie ma nic bar- dziej frustrującego niż dowiedzieć się po kilkunastu próbach dodzwonienia się, że „w tym roku to nie da rady”. Dlatego trzeba stworzyć stronę „skrojoną na miarę”, taką, która będzie zawierać wszystkie elementy, jakie powinny się na niej zna- leźć, jednocześnie nie będzie przeładowana. – Strona www to wwirtualnym świecie nasza wizytówka, klient na jej podstawie buduje sobie nasz obraz i podejmuje decyzję o następnym kro- ku – podkreśla Łukasz Cholewicki. Kolejnym aspektem życia w sieci jest aktualizacja strony – to kluczowe. Nie prowadźmy firmowego bloga, jeśli mają się na nim znaleźć tylko życzenia świąteczne czy aktualności sprzed dwóch lat. FANPAGE W SOCIAL MEDIACH Część firm, instalatorów, decyduje się na założenie strony na Facebooku. Jest to rozwiązanie szybkie i tanie, dające możli- wość bezpośredniego kontaktu z klientem. Wciąż rosnąca spo- łeczność Facebooka to niemalże niezliczona sieć kontaktów. Poprzez tę platformę użytkownik ma możliwość dotarcia z ofer- tą zarówno do grup fachowców, nawiązania kontaktu z klienta- mi czy udostępniania materiałów przygotowanych przez firmy, z którymi współpracuje. Wreszcie, może tworzyć społeczność wokół swojej marki, zwiększając jej rozpoznawalność, budując lojalność klientów i swoiste przywiązanie do firmy. Prowadzący fanpage prezentują najnowsze wykonania, poka- zują dobre praktyki i „chwalą się” swoim profesjonalizmem, klienci komentują i wystawiają opinie. Kontakt firmy z klien- tem jest żywy i odbywa się niemalże na bieżąco. Dodatkowo możliwości reklamowe, jakie daje profil Face- booka, sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie – możliwość konfiguracji reklam, tak by wyświetlały się tylko konkretnej grupie odbiorców, na określonym obszarze i w kon- kretnym czasie sprawia, że przy niewielkim nakładzie finanso- wym można uzyskać doskonałe efekty. Warto więc zainwestować nieco czasu i środków, żeby swoją obecność w sieci dobrze zorganizować. – Dobra strona inter- netowa i fanpage to dzisiaj konieczność. Musimy być obecni tam, gdzie są nasi klienci. A oni są w Internecie i na Facebooku – podsumowuje Łukasz Cholewicki. Grupa MTP Reklama dźwignią handlu FOT.ADOBESTOCK INSTALATOR W SIECI

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz