Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 48 JAK TO DZIAŁA? Zabezpieczenia przeciwzalewowe stają się normą w polskich domach. Przyczyn należy upatrywać nie tylko w nawałnicach i przepływach zwrotnych, ale również w rosnącej świadomości na temat zagrożeń wynikających z zalania domu. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów urządzeń przeciwzalewowych, dostosowanych do różnych warunków budowlanych. Pętla przeciwzalewowa i inne sposoby zapobiegania przepływowi zwrotnemu KLIMAT A PRZEPŁYW ZWROTNY Coraz gwałtowniejsze zmiany klimatu to zagrożenie dla nas i naszych domów. Jednym z ich skutków jest zmiana w struk - turze opadów. Coraz częstsze są długie okresy bez deszczu, ale rośnie również intensywność i częstotliwość burz i nawałnic. W krótkim czasie może spaść miesięczna, a nierzadko nawet roczna ilość deszczu, co rodzi niebezpieczeństwo dla systemów kanalizacyjnych. Należy pamiętać, że kanalizacja była projektowana i budowa - na w czasach, gdy pogoda cechowała się większą przewidy - walnością i mniejszą gwałtownością niż obecnie. Sprawia to, że istniejące systemy są niedostosowane do współczesnych warunków i najzwyczajniej nie nadążają z przyjmowaniem ogromnych ilości opadów. To z kolei prosta droga do wystąpie - nia przepływu zwrotnego. KIEDY ZABEZPIECZENIE PRZECIWZALEWOWE JEST NIEZBĘDNE? Choć ulewne deszcze mogą doprowadzić do wystąpienia cof - ki, nie są jej jedyną przyczyną. Do przepływu zwrotnego może dojść także w wyniku uszkodzenia rury lub kanału czy awarii pompy w przepompowni. Dojdzie też do niego, gdy domowa kanalizacja nie posiada zabezpieczeń przeciwzalewowych – mówi Sylwia Kruszelnicka, Specjalista ds. Serwisu i Obsługi Klienta w firmie Kessel. Ochrona przeciwzalewowa jest szczególnie istotna w wypadku pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu, a więc często jednocześnie poniżej poziomu zalewania. Współczesne piwnice aranżowane są często na kotłownie i pomieszczenia techniczne, ale również na strefy wypoczynku czy dodatkowe pokoje mieszkalne. Żeby uniknąć kosztownego i długotrwałego remontu, lepiej zabezpieczyć się wcześniej odpowiednio insta - lując dobrane do potrzeb urządzenia przeciwzalewowe. Zabezpieczenie przeciwzalewowe budynku leży w gestii inwe - stora i właściciela domu. Jego specyfikację określa szereg norm, spośród których najistotniejszą jest PN EN 13564-1, w której wyróżnia się sześć typów zaworów zwrotnych dopuszczonych do zastosowania w ochronie przeciwzalewowej. ZABEZPIECZENIE PRZECIWZALEWOWE – NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI Wybierając urządzenie przeciwzalewowe, należy wziąć pod uwagę rodzaj ścieków. W domu najczęściej mamy do czynienia ze ściekami czarnymi, tj. zawierającymi fekalia. Jest to istotna informacja, gdyż nie wszystkie zabezpieczenia przeciwzale - wowe są dostosowane do ich odprowadzania, a wybór niedo - stosowanego urządzenia może skutkować jego zniszczeniem, a w konsekwencji także zalaniem domu. Drugą kwestią, którą powinniśmy uwzględnić, jest rodzaj po - łączenia instalacji z kanalizacją zewnętrzną. Jeśli posiada ona spadek grawitacyjny, wystarczające będą proste zawory prze - ciwzalewowe. Jeśli zaś kanał leży wyżej, konieczne będzie za - stosowanie zaworu z pompą oraz pętli przeciwzalewowej. Jest to przewód, który biegnie od urządzenia w górę, ponad poziom zalewania, gdzie zaczyna opadać w stronę kanału. Pętla prze - ciwzalewowa jest podstawowym zabezpieczeniem przeciw przepływowi zwrotnemu – mówi Daniel Bogutyn, Specjalista ds. Marketingu w firmie Kessel. JAKI WYBRAĆ ZAWÓR PRZECIWZALEWOWY? Przy wyborze odpowiedniego urządzenia przeciwzalewowe - go trzeba zwrócić uwagę na indywidualne warunki panujące w domu. Urządzenia przeciwzalewowe można montować na swobodnym przewodzie, w płycie podłogowej lub na zewnątrz budynku – wybór zależy głównie od sytuacji budowlanej, ro - dzajów i ilości odprowadzanych ścieków. Warto również za - stanowić się, czy będziemy zabezpieczać tylko pojedyncze miejsca, czy zastosujemy zabezpieczenie centralne, gdyż wpły - wa to na ostateczny wybór urządzenia. Zwróćmy też uwagę na takie rozwiązania, które w czasie swojej pracy umożliwiają korzystanie z przyborów sanitarnych cały czas i niezależnie od wystąpienia cofki kanalizacyjnej. Przykładem takiego innowa - cyjnego rozwiązania jest Pumpfix F. Zawór przeciwzalewowy Pumpfix F Co ważne – należy pamiętać, żeby nie zabudowywać zawo - ru bezpośrednio na głównym przewodzie odprowadzającym, gdyż w wypadku cofki klapa zamknie się, uniemożliwiając przedostanie się wody do wnętrza budynku. Zabudowa na głównym przewodzie oznacza również, że woda nie może się wydostać, co może doprowadzić do sytuacji, w której korzy - stanie z przyborów sanitarnych może poskutkować zalaniem pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania. Dlatego należy montować zabezpieczenia jedynie wmiejscach zagrożo - nych przepływem zwrotnym. Nie wszystkie zawory przeciwzalewowe dostosowane są do od -

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz