Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 49 JAK TO DZIAŁA? prowadzania ścieków czarnych, a wybór niewłaściwego urzą - dzenia może skutkować jego zniszczeniem lub zatkaniem całej kanalizacji. Dlatego jeśli odprowadzamy ścieki czarne, wybie - rajmy tylko produkty do nich dostosowane, jak na przykład zawór przeciwzalewowy Staufix FKA firmy Kessel. Podczas normalnej pracy obie klapy zaworu są otwarte, dzięki czemu ścieki spływają swobodnie, ale w trakcie przepływu zwrotne - go napór ścieków dociska je do ścianek. W razie awarii jednej z klap dodatkową ochronę zapewni druga. Urządzenie dostępne jest w wersji do instalacji na swobodnym przewodzie oraz w wersji do zabudowy w podłodze, do wy - boru w zależności od warunków budowlanych. Na wyposaże - niu jest system samodiagnozy SDS, monitorujący stan pracy urządzenia. Zawór przeciwzalewowy Staufix FKA PRZEPOMPOWNIA – JAKĄ WŁAŚCIWIE WYBRAĆ? Jeśli niemożliwe jest zapewnienie swobodnego spadku i odpro - wadzania ścieków w sposób grawitacyjny, niezbędny będzie montaż przepompowni, która poprzez pętlę przeciwzalewową przetłoczy ścieki do ogólnego systemu kanalizacji. Jednym z urządzeń, które świetnie sprawdzi się w domowych wa - runkach, jest przepompownia Aqualift F Compact. Wymaga ona niewielkiej powierzchni do zabudowy (zaledwie 80 x 80 cm), więc może zostać zabudowana w miejscu już istniejącej studzienki. Urządzenie to wyposażone zostało w czujnik ciśnieniowy, który pneuma - ty cznie rozpoznaje poziom ścieków oraz czujnik alarmowy, który informuje o stanie pracy. Urządzenie sterownicze Comfort monitoruje na bieżąco stan przepompowni. Teleskopowa nasada m a możliwość regulacji na wysokość, co po zwala na odpowiednie ustawienie jej wzg lędem poziomu podłogi. Przepompow - nia Aqualift F Compact w zasadzie od razu jest gotowa do podłączenia i używania. Z k ażdym rokiem rośnie popularność ubez - pieczeń od zalania, ale nie rozwiązują one całego problemu, jaki pojawia się po wystąpieniu szkody. Oprócz sporych strat finansowych, dochodzi wówczas też duży stres i dodatkowe nakłady czasu, potrzebne na załatwienie niezbędnych formalności i przeprowadzenie remontu. Zgod - nie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie wcześniejszy montaż odpowiednich urządzeń przeciwzalewowych i przepompowni, który najlepiej przeprowadzić na etapie realizacji inwestycji. Dzięki temu nasz dom będzie ochroniony przed zalaniem i wy - eliminujemy prawdopodobieństwo długotrwałego remontu. Materiał powstał we współpracy z firmą Kessel reklama Przepompownia Aqualift F Com- pact

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz