Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 10 WOKÓŁ BRANŻY Co znaczy LEIKKURI i dlaczego to jest ważne dla hurtowni? CZYMJEST LEIKKURI? Tym razem bardziej o osobistych, ale istotnych moim zdaniem dla hurtowni sprawach. Ze słowem „leikkuri” zetknąłem się w 2006 roku podczas pierwszego spotkania z kolegami z Fin- landii i omawiania wyników firmy Onninen, którą od począt- ku wspomnianego roku zarządzałem. Koledzy nazywali w ten sposób „towary wolno rotujące” lub jak kto woli „nieroty” lub „towary zalegające”. Na początku trochę nie rozumiałem dla- czego przywiązują do tego tak dużą wagę. Przecież zawory, kable, rury, itd… się nie psują. Nawet po kilku latach przecho- wywania wmagazynie mogą być i często są pełnowartościowe. Jak to w korporacji trzeba szybko zaakceptować ogólne zasady i je stosować, ale nie czułem tematu. INNE SPOJRZENIE Do Onninena przyszedłem z firmy produkcyjnej (KWH Pipe) i miałem inne doświadczenia. Odpady rur z polietylenu PEHD można było zmielić, zgranulować i ponownie, w określonych proporcjach wagowych do nowego surowca użyć do produk- cji. To między innymi sprawiało, że marże w tym biznesie nie były duże, zwłaszcza dla produktów standardowych. Ale od- pady, podobnie jak magazyn wyrobów gotowych leżących na placu nie były istotnym problemem. Zdecydowałem się przejść do Onninena namówiony przez Jacka Ratajczaka (przy okazji: w lipcu mija 13 rocznica Jego śmierci – świetny Gość, wspo- mnijcie, którzy Go znaliście) niewiele wiedząc o handlu, hur- towniach i o co chodzi w tym biznesie. Uczyłem się w miarę szybko, ale nadal nie „czułem” o co chodzi z tymi „nierotami”. Dlaczego to takie ważne? Przecież liczy się wynik ostateczny, rentowność netto, zwrot z kapitału, EBIT, itd… Dlaczego tak dużą wagę przykładano do „leikkuri”? W życiu i biznesie czasem pomaga literatura. Pierwsze zda- nie (nadużywany, ale ładny cytat) Anny Kareniny Tołstoja: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nie- szczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” odniesio- ne do biznesu oznaczało dla mnie, że zepsuć funkcjonowanie firmy można na wiele sposobów. Każda „szczęśliwa” firma wy- gląda podobnie do innych „szczęśliwych” firm. Dopiero jakiś czas później zrozumiałem dlaczego „nieroty” mogą być dobrą miarą jakości zarządzania hurtownią. Trudno dokładnie określić kto w hurtowni jest za to odpowiedzialny. FOT.FOTOLIA Czy dział zakupów, handlu, logistyki? Wszyscy po części bo moim zdaniem wartość „nierotów” to skumulowana suma nie- doskonałości procesów we wszystkich działach firmy. Przypi- sywanie odpowiedzialności jednemu działowi nie jest właściwe – wszystkie działy powinny czuć się odpowiedzialne albo raczej zarządzający powinni tak układać relacje pomiędzy działami, żeby tak było. Nie mówimy o dużych błędach i pomyłkach - to się zdarza. Procesy nie są doskonałe – planujemy wartość ma- gazynu według różnych metod i plan jest różny od wykonania. Immniejsza różnica tym lepiej ale jakaś różnica zawsze będzie. Również dlatego, że jeden z podstawowych parametrów oceny hurtowni to dostępność towarów – nie powinno ich zabraknąć. Kupujemy jakieś towary pod zamówienie klienta i klient odbie- ra np. tylko 95% - bo w międzyczasie zmienił się projekt. Zda- rza się, że nie możemy tych towarów ani zwrócić producentowi ani obciążyć klienta. Zależy od warunków umowy – nie zawsze są takie jak byśmy chcieli. I takie towary mogą leżeć wmagazy- nie naprawdę długo. Wmagazynie zdarza się uszkodzenie opa- kowania. Trudniej taki towar sprzedać – zostaje w magazynie, czasami na długie lata. Zmienia się technologia lub przepisy – jeśli tego nie przewidzieliśmy: towar leży w magazynie. Po- jawia się jakiś nowy wzór np. umywalki: stary znacznie gorzej się sprzedaje, itd... A na koniec: co znaczy słowo „leikkuri”. Od wielu lat było używane w firmie Onninen na oznaczenie „nie- rotów” – pytałem najstarszych pracowników, mówili, że było w użyciu zanim się w firmie pojawili. NIEDOSŁOWNE ZNACZENIE Leikkuri znaczy dosłownie „przecinak”-„sekator”. Jest w tym głęboki sens. Wszelkie analogie są dopuszczalne. Towarów, które się nie sprzedają, albo sprzedają zbyt wolno należy się jak najszybciej pozbyć – odciąć je „sekatorem” uwalniając ka- pitał, miejsce w magazynie i uwagę pracowników. Ktoś, kto użył tego słowa dla ustalenia zasad zarządzania magazynem w hurtowni miał dobrą wyobraźnię. Pozbywajmy się zalegają- cych towarów. Trzeba to policzyć, ale jeśli coś się nie sprzedało w ciągu poprzednich 3-4 lat to prawie na pewno się nie sprzeda w bliskiej przyszłości. Z doświadczenia wiem, że to trudne, ale wiem również, że to ważne. Odcinajmy niepotrzebne zasoby i koncentrujmy się na sprawach ważnych. Tomasz Boruc Jakpokazujeponiższyprzykładprzedstawiony tak świetnieprzez TomaszaBoruca, dyrektora zarządzającego ZHI, każda branża rządzi się własnymi prawami. Inna jest specyfika działania, a nawet funkcjonujące w obrębie branży pojęcia, choć wydawałoby się jednoznaczne, w hurtowni nabierają innego znaczenia.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz