Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 12 Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 wstrzymała na dobrych kilka miesięcy normalny tryb funkcjonowania przedsiębiorstw, szkół, życia społecznego. Nie inaczej stało się z projektem #zawódMożliwości. Powoli jednak możemy z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość i uruchamiać planowane do realizacji w bieżącym roku działania. WSPIERAMY NAUCZYCIELI Potrzeba systematycznego podnoszenia kwalifikacji na- uczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wiadomo- ści i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem znalazła swoje urzeczywistnienie w obowiązkowych szko- leniach branżowych. Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli to wyższy poziom kształcenia, lep- sza jakość edukacji, lepiej przygotowani uczniowie. Wraz ze współorganizatorami projektu opracowaliśmy Program Szkoleń Branżowych dla nauczycieli, który uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Naro- dowej . Szkolenia branżowe będą miały dwustopniową formułę. Szkolenia I stopnia odbywać się będą w cen- trach szkoleniowych współorganizatorów projektu, a prowadzić je będą eksperci branży. Stopień II będzie miał wymiar czysto praktyczny, a rolę mentorów przyj- Nauka zawodu z projektem #zawódMożliwości mą aktywni zawodowo i doświadczeni instalatorzy. Szacujemy, iż liczba nauczycieli kwalifikujących się do przeszkolenia i podniesienia swoich kompetencji wyno- si blisko 700 osób. Początek nowego roku szkolnego będzie więc inaugura- cją roku szkoleniowego dla nauczycieli zawodu monte- ra sieci i instalacji sanitarnych. WSPÓLNA MISJA – KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Ważnym elementem strategii współorganizatorów pro- jektu jest współpraca z instalatorami. Chcemy docenić tych, którzy interesują się szkoleniem uczniów poprzez praktyczną naukę zawodu. Dlatego przygotowaliśmy dla nich Poradnik dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych, a także narzędzia do kampanii promującej firmy organizujące praktyki. Budowanie kadr firmy instalacyjnej war- to postrzegać jako strategiczne działanie firmy, w którym jednym z elementów powinno być pozyskiwanie pracowników wywodzących się z młodocianych uczniów. Możliwości uczynienia pełnoetatowego pracownika z ucznia, który przez 3 lata poznawał tajniki zawodu i doskonalił swo- je umiejętności w naszej firmie nie można bagatelizować. To działa również w dru- gą stronę, ponieważ szef zyskuje czas na przyjrzenie się pracy ucznia i na podstawie tych obserwacji jest w stanie ocenić jego predyspozycje do dalszej pracy. FOT.OSFIS FOT.ADOBESTOCK WOKÓŁ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz