Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 36 Kryzys może być czasem poszukania nowych rozwiązań i wyprzedzania konkurencji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy branża łazienkowa wykorzy- stała ostatnie miesiące do wypracowania nowych form komunikacji. Nowa rzeczywistość. Czy branża łazienkowa jest gotowa? D la całego rynku wyposażenia łazienek w Polsce, po- dobnie jak dla innych segmentów produkcji i handlu wy- posażeniem wnętrz, ten okres był wyjątkowym wyzwaniem pod względem komunikacyjnym. Koniecznie było wypra- cowanie nowych narzędzi, formuł oraz rozwiązań, które pozwoliłyby utrzymać istniejące i zbudować nowe relacje. Trzeba mieć na uwadze, że w branży łazienek istnieją dwa kanały komunikacji – z konsumentami i profesjonalistami (architekci, wykonawcy). Każdy z nich rządzi się swoimi prawami, które uzależnione są też od poziomów cenowych produktów. Firmy stanęły przed wyzwaniem skutecznego zdobycia uwagi w online i przekierowania jej na decyzje zakupowe. O ile w segmentach produktów podstawowych wyposaże- nie łazienek z powodzeniem jest sprzedawane bezpośred- nio przez internet, to droższe produkty zwykle trafiają do ostatecznego odbiorcy za sprawą architektów i projektan- tów. Ostatnie tygodnie pokazały, ile firm jest gotowych do wielokanałowej obsługi sprzedaży. Zweryfikowano też komu udało się wokół swoich internetowych reprezentacji zbudować społeczności bliskie tym, które konstruowano dotąd w kontakcie bezpośrednim. Pierwszy ogląd po blisko trzech miesiącach zawieszenia wypadł blado – działania były nieliczne, mało widoczne i skierowane raczej na utrzymanie tego, co się już wypra- cowało, niż zdobywanie nowych odbiorców. W przypadku działań skierowanych do konsumentów możemy mówić głównie o standardowym wspieraniu sprzedaży online – reklamach i kampaniach na portalach czy serwisach spo- łecznościowych. Dlatego chciałbym opisać i podsumować aktywności podejmowane przez marki łazienkowe z myślą o partnerach B2B, gdyż tu działo się najwięcej. UTRZYMAĆ KONTAKT Epidemiczny czas zweryfikował, na ile skutecznie firmy po- trafiły w nowej rzeczywistości podtrzymywać dotychczaso- we relacje. - Praca nad tym odbywała się u nas na każdym szczeblu fir- mowej organizacji – przyznaje Marta Ostojska, Specjalista ds. PR w firmie Geberit. – Jednym z zadań regionalnych doradców było organizowanie spotkań i szkoleń online dla lokalnych grup instalatorów czy wykonawców. Spotkania odbywały się online lub w niedużych grupach, co pozwa- lało swobodnie omawiać fachowe tematy oraz nowości ŁAZIENKOWE INSPIRACJE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz