Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 25 W FIRMIE wieniami. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na kampanię sms-ową, która przyniosła firmie wiele leadów. Cel został osiągnięty dzięki wyjściu poza schemat i wybraniu innego, mniej oczywistego i zupełnie nie digitalowego kanału. Zawsze dobrze robi różnorodność i konwergencja. Naj - lepsze efekty przynoszą kampanie, które łączą w sobie wiele działań. Pracując nad strategią reklamową i przy - gotowując harmonogram działań warto pomyśleć o tym, aby – mówiąc obrazowo – nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Nie skupiać się na jednym, dwóch kanałach komunikacji, tylko stosować ich maksymalnie wiele. Gdy zawiedzie nas jeden, trzeba mieć nadzieję, że zadziała drugi. Trzeba być kimś w stylu średniowiecz - nego władcy, który prowadząc wojnę, asekuruje swo - ją rodzinę i nie trzyma jej w jednej lokalizacji, tylko umieszcza każdego członka osobno w silnie strzeżonym zamku. Warto planując swoje działania wyjść z Internetu i spróbować działań offline. Coraz więcej firm korzysta z różnych form reklamy zewnętrznej. Tu szczególną po - pularnością cieszą się citylighty, czyli niewielkie nośniki o wielkości 1,2 m na 1,8 m, które można spotkać w Po - znaniu na wiatach przystankowych. Citylighty mogą mieć formę plakatów za szybą lub nowoczesnych ekra - nów LCD. Pewnie z tego powodu ta forma reklamy jest postrzegana przez firmy jako nowatorska i chętnie przez nie używana. Choć oczywiście nikt by z niej nie korzy - stał, gdyby to był jedyny powód – po prostu citylighty są zlokalizowane w bardzo dobrych lokalizacjach, gdzie z reklamą może zapoznać się codziennie tłum ludzi. W porównaniu ze stosunkowo niewielką ceną za emisję, to działanie może dać niezłego kopa naszej działalności! Zwłaszcza, gdy grafika jest dostosowana do tego nośnika – nie przeładowana treścią, skupiająca się na najważniej - szych elementach i atrakcyjna wizualnie. Podobnie jak outdoor na słupach – czy kojarzycie ze starych, polskich filmów odrapane słupy reklamowe, a na nich smętnie powiewające strzępy plakatów informujące o tym, że – dajmy na to – cyrk przyjechał do miasta? Jeśli tak, zapomnijcie o tym! Dzisiejsze nośniki nie mają z tamty - mi nic wspólnego. Estetyczne, podświetlane, skutecznie zbudują prestiż Waszej marki i zrealizują cel reklamowy. Form reklamy outdoorowej jest o wiele więcej, wystarczy wspomnieć jeszcze o backlightach oraz megaboardach, które przykuwają uwagę przy uczęszczanych odcinkach autostrad. Paradoksalnie i nie do końca słusznie, ucho - dzą za drogie, w porównaniu choćby z reklamą na Fa - cebooku. Gdy się jednak porówna zasięgi i liczbę ludzi, którzy mają szansę zapoznać się z treścią komunikatu reklamowego, to wynik już nie jest taki jednoznaczny. Digital nie zawsze jest tani. W reklamie jest takie powiedzenie, że zwykle tylko po - łowa naszych działań przynosi efekt. Problem w tym, że nie wiemy, która to jest połowa. To oczywiście duże uproszczenie, bo dzięki narzędziom analitycznym, jak choćby Google Analitycs, możemy z dużą dozą pewno - ści dowiedzieć się, które narzędzie sprzedaje. Nigdy nie mamy jednak stuprocentowej pewności, w którym mo - mencie nasz klient powziął decyzję zakupową. Czy skło - nił go do tego mijany codziennie na przystanku plakat? Może wyświetlająca się reklama w Internecie? Reklama w telewizji? Mailing? Co ostatecznie sprawiło, że doko - nując wyboru, wziął pod uwagę naszą firmę? Wszyscy odczuwamy ogromną ulgę, że mamy już za sobą pandemię i związane z nią zamrożenie gospodarki. Pozy - tywny ruch widać praktycznie w każdej branży, również reklamowej. Firmy przypominają sobie o budżetach re - klamowych i szukają rozsądnych sposobów ich wydania. Warto wydawać je z kimś, kto ma odpowiednie doświad - czenie, narzędzia oraz środki. I może nam zagwaranto - wać dotarcie z naszą reklamą do klientów. Łukasz Cholewicki AGENCJA INTERAKTYWNA R360 tel. +48 61 869 2038 tel. +48 693 028 859 https://r360.eu/pl/

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz