Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 26 W FIRMIE Czy wybór określonej technologii łączenia rur może bezpośrednio wpływać na zdrowie wykonawców? Okazuje się, że tak. W przypadku instalacji ze stali grubościennej, dominującym sposobem montażu pozostaje spawanie. Ta sprawdzona technika ma jednak szereg istotnych wad. Jedną z nich jest narażenie instalatorów na szkodliwe działanie oparów spawalniczych, które w świetle obecnej wiedzy mają bezpośredni związek z chorobami nowotworowymi. Bezpieczną i zarazem ekonomiczną alternatywę stanowi technologia zaprasowywania na zimno. System Megapress firmy Viega pozwala szybko i wygodnie łączyć stalowe rury o średnicach od 3/8 do 4 cali. FOT.VIEGA Z e względu na dużą wytrzymałość, grubościenna rura stalowa jest nadal preferowanym materiałem w wielu ob - szarach zastosowań. Dotyczy to chociażby systemów ogrze - wania i chłodzenia w sektorze publicznym, placówkach oświatowych i medycznych, a także w instalacjach przeciw - pożarowych. Większość polskich firm wykonujących takie instalacje wybiera dobrze znaną technikę spawania. Stwa - rza ona jednak ryzyko nie tylko ze strony samego sprzętu spawalniczego, ale także z powodu podgrzanego metalu po zakończeniu procesu. Ponadto, chociaż od dawna uważano, że opary spawalnicze mogą być niebezpieczne dla zdrowia wykonawców, nowe badania pokazują pełną skalę zagrożeń. CHOROBY ZAWODOWE ZWIĄZANE ZE SPAWANIEM Opary spawalnicze zawierają kombinację różnych gazów Technika zaprasowywania skraca czas instalacji nawet o 80% w porównaniu ze spawaniem rur o dużych średnicach. i cząstek stałych, które dostają się do powietrza w wyniku nagrzewania metalu i odparowania niewielkiej ilości materia - łu. Bezpośrednim efektem kontaktu z nimi jest podrażnienie gardła i płuc oraz objawy grypopodobne, od choroby zwa - nej gorączką od oparów metali, powodowanej wdychaniem gazów z gorących procesów metalurgicznych. Osoby nara - żone na działanie oparów często doświadczają pogorszenia problemów z płucami i są bardziej podatne na rozwój astmy. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) znalazła również dowody na to, że opary spawalnicze z metali, w tym ze stali miękkiej, nierdzewnej i ocynkowanej, mogą powodo - wać raka płuc i nerek. W związku z tym każda osoba zaj - mująca się spawaniem powinna być w pełni zabezpieczona, niezależnie od czasu trwania tego procesu. Naturalnie ozna - cza to również dodatkowe koszty dla wykonawców. Technika montażu a zdrowie instalatora

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz