Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 30 JAK TO DZIAŁA? Pracując w firmie Caleffi, jako wsparcie techniczne naszych klientów, często spotykam się z pytaniami dotyczącymi termostatycznych zaworów mieszających przeznaczonych do wody użytkowej. Dziś chciałbym przybliżyć nieco tematykę tego typu urządzeń, na przykładzie zaworu z serii 521 oraz przedstawić kilka najczęściej zadawanych pytań. W JAKIM CELU STOSUJEMY ZAWORY TERMOSTATYCZNE MIESZAJĄCE W INSTALACJACH? Podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie użytkownika przed poparzeniem . W instalacjach ciepłej wody użytkowej temperatura wody w miejscu poboru, zgodnie z obowiązują - cymi przepisami, powinna wynosić 55-60°C. Takie wymagania związane są z przeciwdziałaniem rozwoju bakterii Legionelli w instalacji. Użytkowanie wody o takiej temperaturze może być niebezpieczne dla zdrowia. Poniżej zamieściłem wykres obrazujący, w jakim czasie może dojść do poparzenia. Termostatyczne zawory mieszające – fakty i mity Jak widać, już po 5 s może dojść do lekkiego poparzenia w przypadku wody o temperaturze 60°C. Zastosowanie zaworów tego typu ma na celu również zapewnienie komfortu użytkowniko - wi oraz oszczędność energii poprzez obniżenie strat ciepła w instalacji. JAK DOBRAĆ TEGO TYPU URZĄDZENIE? Często popełnianym błędem przy wyborze za - worów termostatycznych mieszających jest do - bór tylko i wyłącznie na podstawie średnicy przyłączeniowej. Taka metoda może skutkować zastosowaniem urządzenia o zbyt małej wydaj - ności lub zaworem przewymiarowanym, skut - kiem czego może być: • w przypadku zbyt małego zaworu: brak od - powiedniego wymaganego natężenia przepły - wu; zbyt wysoka prędkość przepływu, co może skutkować głośną pracą zaworu lub szybszym zużyciem, • w przypadku zbyt dużego zaworu: pogor - szenie szybkości oraz dokładności regulacji temperatury. Prawidłowy dobór należy przeprowadzić na podstawie wymaganego przepływu , obliczo - nego w odniesieniu do ilości oraz rodzaju punktów czerpalnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności pracy . Aby ułatwić dobór zaworów, na stronie Caleffi za - mieściliśmy program doborowy:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz