Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 22 TYM ŻYJE BRANŻA Woda jest nieodłącznym elementem naszego życia. Zapewnia zdrowie, zaspokaja pragnienie, ale stanowi też podstawę higieny. Aby jej nie za- brakło, wielu inwestorów decyduje się na montaż studni głębinowej, czyli własnego źródła wody. Na co zwrócić uwagę, wybierając pompę? Jakie powinna mieć parametry? Na te i inne pytania odpowiada Adam Jastrzębski, trade manager w PHU DAMBAT. Czysta woda z własnej studni Coraz częściej inwestorzy, szczególnie właściciele do- mów jednorodzinnych, decydują się na montaż pompy głębinowej. Jest to powodowane potrzebą posiadania własnego źródła czystej wody pitnej, ale nie tylko. Na jakie aspekty powinien zwrócić uwagę instalator, któ- ry decyduje się na montaż takiej pompy u inwestora? Adam Jastrzębski, trade manager PHU DAMBAT: Instalator, który decyduje się na zaproponowanie in- westorowi rozwiązania, jakim jest pompa głębinowa, powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Przede wszystkim powinien sprawdzić, czy klient ma wykopaną studnię. Jeśli tak, to na jakiej znajduje się ona głębokości. Bardzo ważne jest, aby w przypadku, gdy studnia została wykonana przez firmę zewnętrzną, sprawdzić jej wydajność. Nie bez znaczenia jest również technika, jaką studnia została wykonana. Czy jest ona kopana czy wiercona, ponieważ w każdym z tych przy- padków mamy do czynienia z innymi parametrami. Kolejnym bardzo ważnym krokiem, który powinien wykonać instalator, jest sprawdzenie jakości wody. Studnia przed pierwszym uruchomieniem powinna być dokładnie spompowana z piachu i żwiru, który może znacząco wpływać na jakość wody, ale też działanie samej pompy. Warto również sprawdzić, na jakiej głę- bokości jest lustro wody oraz jaka jest odległość studni od zbiornika. Kiedy wybrać pompę głębinową? Wiemy, że nie we wszystkich przypadkach montaż tego typu pompy jest zasadny? To prawda. Pompa głębinowa sprawdza się w przypadku, kiedy lustro wody spada poniżej 7 metrów. W przypadku, kiedy widzimy, że woda na tej głębokości może zawierać nawet najmniejsze cząsteczki piasku, zaleca się montaż pompy antypiaskowej. Jest ona odporna na działanie pia- sku i świetnie sprawdza się w instalacjach przeciwpoża- rowych, w systemach nawadniania czy rolnictwie. Przy studni kopanej zaleca się z kolei montaż pompy mono- blokowej wyposażonej w płaszcz chłodzący lub zwykłej pompy dwuczęściowej składającej się z hydrauliki i sil- nika. W tym przypadku pompa musi być zamontowana w dodatkowej rurze osłonowej, która stanowi dodatkową ochronę przed działaniem szkodliwych czynników ze- wnętrznych. Pompa głębinowa to również idealne rozwią- zanie w instalacjach, gdzie niezbędne jest wytworzenie dużego ciśnienia pozwalającego na transport wody. Jaką pompę wybrać, aby spełniała ona swoje zadanie? Pompa musi być dobrana z uwzględnieniem szeregu czynników. Są to parametry, średnica studni, właści- wości wody, odległość od naczynia przeponowego. Na rynku dostępnych jest wiele pomp głębinowych. Jednak warto wybrać urządzenie od producenta, który posia- da doświadczenie w zakresie sprzedaży czy montażu pomp. Producenta, który wprowadza innowacje w swo- ich produktach, uwzględniając głos instalatorów oraz śledząc trendy w zakresie instalacji wodnych. Nie warto wybierać produktów od producentów, którzy podbijają cenę urządzenia ze względu na markę czy szeroko pro- wadzone działania marketingowe. Pompa głębinowa ma być użyteczna i spełniać swoje zadania. Dlaczego warto postawić na pompy Dambat? Działamy na rynku polskim już ponad 20 lat. Możemy pochwalić się szeroką gamą produktów oraz innowa- cyjnością. Firma DAMBAT jako pierwsza wprowadziła FOT.MATERIAŁFIRMYDAMBAT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz