Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 13 tym żyje branża Do ładowania zasobnika c.w.u. najlepsza jest grupa bez - pośrednia (BPS 990, BPS 995), bo trzeba go jak najszyb - ciej wygrzać bez specjalnego obniżania temperatury. Do obiegu grzejnikowego sprawdzi się grupa bezpo - średnia (BPS 990, BPS 995) albo z obrotowym zaworem mieszającym (BPS 996, BPS 997). Grupa bezpośrednia to dobra opcja, jeśli na grzejnikach są głowice termo - statyczne, które ograniczą ilość dostarczanego ciepła. Grupa z obrotowym zaworem mieszającym polecana jest przy potrzebie globalnego sterowania temperaturą wychodzącą na grzejniki. Do obiegu płaszczyznowego warto użyć grupy z obro - towym zaworem mieszającym (BPS 996, BPS 997) albo z zaworem termostatycznym (BPS 991, BPS 992) – tutaj trzeba obniżyć temperaturę czynnika, bo takie instala - cje mają niskie temperatury zasilające. Zbudowanie kompletnego, gotowego do pracy zestawu to ledwie 3 proste kroki: Zestaw mieszający BPS na 3 obiegi grzewcze da się zamontować w pio- nie albo poziomie. Zaprojektowany jest na źródło ciepła z lewej strony, ale można go prosto zamienić stronami. STEROWANIE ZESTAWAMI BPS Do efektywnej pracy zestawu potrzeba właściwego ste - rowania grupy z obrotowym zaworem mieszającym. Pomóc może siłownik sterowany przez regulator wbu - dowany w źródło ciepła albo regulator zewnętrzny (np. AFRISO BWC 310). Można wybrać rozwiązanie 2w1 i zamontować regulator AFRISO ACT ProClick. Oczywiście grup pompowych BPS można użyć w insta - lacji niezależnie, bez rozdzielacza. Przydadzą się np. do ochrony przed niską temperaturą powrotu lub regulacji odpowiedniej temperatury wychodzącej na grzejniki. Po więcej szczegółów zajrzyj na stronę. Artykuł sponsorowany FOT.Afriso FOT.Afriso W gamie produktów AFRISOBasic pojawił się zestaw mieszający BPS na 3 obiegi grzewcze. Baza tego zestawu to rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890. Grupy stosuje się w instalacjach grzewczych i chłodzących. Wszystkie grupy BPS mają już niezbędną armaturę: filtr siatkowy, zawór odcinający na zasilaniu, zawór odcinający z wbudowanym zaworem zwrotnym i dokładne termometry. Krok 1 Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 Krok 2 Trzy dowolne grupy pompowe BPS Krok 3 Gotowy zestaw mieszający BPS na trzy obiegi

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz