Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 18 W ciągu ostatnich kilku lat rynek Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) mocno się rozwinął. Poniżej omawiamy najważniejsze trendy, które wyznaczają główny kierunek zmian zachodzących w tej branży. Rynek OZE – jakie trendy obecnie napędzają jego rozwój? R ynek OZE jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi współczesnej gospodarki. Zachodzące na nim zmiany to efekt wielu czynników, m.in. konieczności przeciwdziałania szybko postępującej degradacji środowiska czy zatrzymania negatywnych zmian klimatycznych. Nie bez znaczenia dla roz - woju OZE jest też sytuacja na rynku paliw kopalnych – ograni - czone zasoby surowców energetycznych prowadzą do szybkiego wzrostu cen, który z kolei wpływa na rozwój takich branż, jak energetyka, motoryzacja czy przemysł przetwórczy. Nic więc dziwnego, że nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania coraz czę - ściej zastępują przestarzałe i mniej ekonomiczne technologie. Wkierunkuwyższej efektywności W ostatnich latach, dzięki wzmożonym kampaniom informa - cyjnym oraz licznym programom dofinansowania, boom prze - żywa fotowoltaika. Jak wskazują raporty za 2020 r., moce, które uruchomiono w energetyce na światowym rynku, w po - nad 80% pochodziły z odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie – fotowoltaiki. Zwiększony popyt wymusza na produ - centach optymalizację procesów produkcyjnych i inwestowa - nie w nowe, bardziej wydajne technologie. Taki kierunek rozwoju obrał także polski producent modułów fotowoltaicznych – Bruk-Bet Fotowoltaika, który w drugim kwartale bieżącego roku zmodernizował całą linię produkcyjną. Inwestycja, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwią - zań technologicznych, umożliwia precyzyjne, niskotemperatu - rowe cięcie ogniw. To z kolei pozwoliło na stworzenie nowej serii modułów half cut – Perfect Edge i Perfect Edge MAX, które cechują się wysoką wydajnością i mocą aż do 445 Wp. Nowe produkty Trzeba jednak zauważyć, że nie tylko zakłady produkcyjne sta - rają się podążać za trendami na rynku OZE. Także firmy instala - torskie, a co za tym idzie dystrybutorzy i hurtownie, poszerzają swoją ofertę o nowe, komplementarne produkty. O ile jeszcze kilka lat temu firmy tego rodzaju działały liniowo, świadcząc usługi tylko i wyłącznie montażu instalacji fotowoltaicznych, to obecnie większość tego rodzaju podmiotów do swoich ofert wprowadza takie produkty, jak: magazyny energii, pompy ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych, nowoczesne carporty czy rozwiązania BIPV (Building Integrated Photovol - taics – systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami). Nad tym ostatnim rozwiązaniem intensywnie pracuje nowo po - wstała firma z Grupy Bruk-Bet – EVOLTON . Spółka w swojej ofercie posiada m.in. ławki solarne. Tego rodzaju rozwiązania, dzięki połączeniu klasyki i nowoczesności, idealnie wpisują się w koncepcję smart city. Marka kończy również pracę nad bu - dową nowoczesnego i funkcjonalnego carportu, którego pre - miera odbędzie się już na najbliższych targach GreenPower 2021 w Poznaniu. Integracja rozwiązań OZE Zmiany dokonują się także wśród dystrybutorów rozwiązań fotowoltaicznych. Tu dobrym przykładem jest spółka Bruk-Bet PV, która w ostatnich miesiącach mocno poszerzyła swoją ofer - tę o rozwiązania wiodących producentów z sektora OZE. Po - szerzenie portfolio wpisuje się w strategię rozwoju spółki, która z hurtowni fotowoltaicznej ma przekształcić się w integratora rozwiązań OZE. Jak mówi prezes zarządu – Edyta Witkow - ska-Grześkiewicz: „Wzbogacenie oferty o produkty wiodących i zaufanych producentów, takie jak: magazyny energii LUNA 2000 firmy HUAWEI , pompy ciepła alpha innotec , ładowarki samochodowe EVBOX i WEBASTO , a także innowacyjne roz - wiązania technologiczne od firmy EVOLTON , jest naturalnym krokiem w kierunku tworzenia zintegrowanych rozwiązań OZE, dystrybuowanych przez Bruk-Bet PV”. Najnowsze rozwiązania oferowane przez Bruk-Bet Fotowolta - ika i EVOLTON, a także pełna oferta Bruk-Bet PV, zostaną za - prezentowane na targach GreenPower 2021, które odbędą się już 14-16 września w Poznaniu. Materiał powstał we współpracy z Bruk-Bet Fotowoltaika FOT.Bruk-BetPV FOT.Bruk-BetPV FOT.Bruk-BetPV FOT.Bruk-BetPV Zielona Energia

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz