Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 17 Zkażdymrokiemrośnie liczba inwestorówzainteresowanychpozyskiwaniemener - gii z odnawialnych źródeł, a prym wiedzie nadal energia pozyskiwana ze Słońca. Aby zapewić skuteczne działanie instalacji fotowoltaicznych, niezbędne są trwałe i zaawansowane technologicznie komponenty. O produktach firmy Soluxtec opo - wiada Andrzej Zyber. Wysoka jakość z niestandardową gwarancją Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się bardzo dynamicz - nie. Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW in - stalacji fotowoltaicznych, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jaką ofertę w zakresie fotowoltaiki oferuje Soluxtec? Andrzej Zyber, Soluxtec: Bogata oferta firmy obejmuje moduły polikrystaliczne (produkowane z krzemu polikry - stalicznego), moduły monokrystaliczne (produkowane z wysokowydajnych ogniw krzemu monokrystalicznego), jak i moduły BIPV (przypis autora: – „Building Integrated Photovoltaics”), wytworzone w technologii szkło/szkło. Co wyróżnia firmę Soluxtec? Firma oferuje niestandardowe gwarancje wynoszące 25 lat lub 30 lat na produkt i 25 lat lub 30 lat na liniowy spadek mocy, które są potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobu i wzorem dla innych europejskich producentów modułów fotowoltaicznych. Do produkcji wykorzystujemy najnowsze rozwiązania tech - nologiczne, spełniające wymogi jakościowe, oraz standardy bezpieczeństwa. Jakość tych produktów jest potwierdzona licznymi certyfikatami. Moduły Soluxtec były wielokrotnie nagradzane za innowacyjną ramę. Z jednej strony moduł ma drenaż umożliwiający odpływ wody, a z drugiej strony moduły mogą być transportowane w poziomie bez dodat - kowych narożników plastikowych. W ten sposób unika się olbrzymich ilości odpadów. Jakie rozwiązania wprowadziliście, aby umacniać rozpo - znawalność marki na polskim rynku? (albo wymiennie pytanie: Jakich nowości możemy spodziewać się w naj - bliższym czasie?). Nasza firma w sierpniu 2021 rozpoczęła produkcję wysoko - wydajnych modułów DMM VI 380Wp., które nadal oparte są na technologii całych ogniw. Moduły te są kontynuacją cenionej w Polsce i na świecie serii w technologii szkło/ folia. Pierwsze wysokowydajne moduły firmy Soluxtec zostały zaprojektowane specjalnie dla dachowych syste - mów fotowoltaicznych, jak również dla dużych farm PV. Wspomniane moduły są produkowane z 60 całych mono - krystalicznych ogniw PERC. Wynikiem tego jest idealna wydajność przy minimalnej liczbie ogniw. Ze względu na swoją charakterystykę prądową moduł idealnie nadaje się do współpracy z optymalizatorami i inwerterami. Prąd zwarciowy modułów DMM VI wynosi ok. 9,25 A. Wykorzystana w tym module technologia 10 busbar po - prawia pochłanianie światła i rozpraszanie prądu oraz zmniejsza oporność szeregową. Zwiększenie liczby busbar do 10 zapewnia wyższą produkcję prądu oraz dalszy wzrost wydajności i niezawodności modułu. Moduły w tej techno - logii posiadają również sprawność powyżej 21%. Dodatko - wo moduły posiadają izolowane 3 diody, które skutecznie chronią przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Moduł DMM VI dostępny jest również w wersji voll black, a wymiary tych modułów zmieniły się tylko nieznacznie i wynoszą teraz 1745 x 1038 x 35, waga to tylko 20,5 kg. Dzięki niewielkiemu stosunkowi wymiarów do wagi, insta - lacja i transport modułów jest bardzo łatwy. Jest to szcze - gólnie ważne dla instalatorów i inwestorów planujących dachowe instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowym atutem nowej serii DMM są nie tylko parame - try elektryczne i techniczne, ale również wygląd zewnętrz - ny. Dbałość o szczegóły na wszystkich etapach produkcji nadaje modułom niepowtarzalny efekt estetyczny. Seria DMM VI to początek nowej ery modułów w firmie Soluxtec, które idealnie nadają się do instalacji dachowych, jak również do dużych projektów fotowoltaicznych. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Magdalena Lipiecka fot.Soluxtec Zielona Energia

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz