Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 8 wokół branży Informacja o produkcie stanowi podstawę podjęcia decyzji o jego zakupie oraz dalszym wykorzystaniu. W niedalekiej perspektywie zmieniającego się prawa, informacja zostanie poszerzona między innymi o kwestie związane z obecnością w produkcie substancji szkodliwych, sposobu utylizacji i recyclingu. Zielona rewolucja w informacji produktowej Europejski Zielony Ład Znane powiedzenie, że jedyne, co jest pewne w przy - szłości to to, że będzie inna niż się spodziewamy, na - biera przedziwnej aktualności. Mało kto się spodziewał, że mimo pandemii i lockdownu nasz rynek instalacyjny będzie przeżywał taki boom. Nawet kilkudziesięciopro - centowe podwyżki cen wielu materiałów i surowców nie ograniczyły, jak dotąd, popytu. Co więcej, wygląda na to, że ten boom może potrwać jeszcze wiele lat. A to za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu, którego „wid - mo” krąży nad Europą. Zmiany dotkną praktycznie wszystkich dziedzin życia obywateli Unii Europejskiej, od produkcji energii, bu - downictwa, po produkcję żywności. Zwłaszcza zmiany wynikające z wdrożenia Strategii Integracji Systemu Energetycznego będą miały istotny wpływ na wybór technologii ogrzewania budynków oraz ceny energii używanej do ich ogrzewania. Jeszcze więcej zmian spowoduje realizacja pakietu legislacyjnego Fit for 55, czyli wyższe cele ograniczania emisji gazów cieplarnia - nych do roku 2030. Pakiet Fit for 55 to między innymi: • zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji ETS (będą nim objęte również sektory dotychczas zwolnione z opłat); • zwiększenie celów produkcji energii ze Źródeł Odna - wialnych OZE; • opłata od importu emisji, która w założeniu ma zapo - biegać przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji poza Europę; • strategia leśna, która nakłada obowiązek powiększa - nia zasobów leśnych dla zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla. Gospodarka Obiegu Zamkniętego Inna strategia wpisująca się we wspomniane działania to Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular Econo - my). Będzie ona miała decydujący wpływ na projek - fot.TomaszBorucZHI fot.TomaszBorucZHI

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz