Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 10 WOKÓŁ BRANŻY Dane są obecnie najwyższą wartością zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczególnie istotne są w przedsiębiorstwach, gdzie dane stanowią podstawę realizacji zleceń oraz wymiany doświadczeń. Wiele razy pisałem o wartości danych i informacji. Postęp widzimy w codziennym życiu, ale prawdziwa rewolucja jest dopiero przed nami. Na dwóch przykładach chcę poka- zać, w jakim kierunku będą postępować zmiany w naszej branży w najbliższych latach. Pierwszy to strategia Unii Europejskiej w sprawie integracji systemu energetycznego. W obecnym linearnym systemie zaopatrzenia w energię, w którym tylko producenci i użytkownicy energii się ze sobą kontaktują, powoduje dość duże straty z powodu bra- ku koordynacji i komunikacji. Unia Europejska chce sys- tem linearny zastąpić systemem zintegrowanym, w którym zapewniona jest komunikacja i przepływ energii pomię- dzy użytkownikami i producentami. Użytkownicy mogą być w niektórych sytuacjach producentami energii (np. właściciele instalacji fotowoltaicznych lub samochodów elektrycznych podłączonych do sieci mogą produkowaną lub przechowywaną energię sprzedawać lub wymieniać). Zarządzanie takimi skomplikowanymi relacjami wymaga dobrej koordynacji i wymiany informacji, ale się opłaca: mamy mniejsze koszty i mniejsze straty. Repozytorium ZHI – DZIAŁAMY! FOT. ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz