Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 19 ZIELONA ENERGIA O zmianach w sposobie rozliczenia energii z fotowoltaiki mówiło się już od dawna. Przygotowane przez Komisję ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poprawki do ustawy wzbudziły tak wiele kontrowersji, że ostatecznie ustawa została wycofana całkowicie. 28 października pojawił się nowy, poprawiony projekt, który poddano pod głosowanie. Nowelizacja ustawy została przyjęta. „Za” zagłosowało 225 posłów, 212 posłów było „przeciw”, jeden się wstrzymał, a 22 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Znaczące zmiany w rozliczeniach energii z fotowoltaiki FOTOWOLTAIKA PO ZMIANACH Zgodnie z przyjętymi zmianami w ustawie od 1 kwiet - nia 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany w zakre - sie rozliczania energii dostarczonej przez prosumentów do sieci. Zmiany zakładają, że prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, ale w przypadku pobierania energii z sieci zapłacą tyle samo co inni klienci. Zostanie naliczona również opłata dystrybucyjna z 15-procentowym rabatem dla klientów indywidualnych z tytułu zmiennych opłat dystrybucyj - nych. Zmianą, która budzi najwięcej kontrowersji, jest podział prosumentów na dwie grupy: nowych i starych. Starzy, zgodnie z zapisami, to osoby posiadające instala - cję fotowoltaiczną podłączoną do sieci. Będą oni mogli przez 15 lat, a czas liczony jest od momentu podłącze - nia do sieci, korzystać z dotychczasowego systemu upu - stów. W praktyce oznacza to, że dla instalacji do 10 kWp współczynnik ten wynosi 0,8. Dla instalacji powyżej 10 kWp – 0,7. Za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci będą mogli pobrać za darmo 0,8 lub 0,7. Prosumen - ci będą również zwolnieni z opłat VAT i PIT w przypadku energii oddanej do sieci. Inaczej sytuacja ma wyglądać w przypadku poboru energii. Tutaj trzeba będzie zapła - cić opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę, a także VAT. Podsumowując, od 1 kwietnia 2022 roku na prosumen - tów czekają następujące zmiany: • Osoby, które już mają podpisaną umowę, zachowają dotychczasowe warunki przez 15 lat. Po tym czasie będą zobowiązane do podpisania nowej umowy, zgod - nej z panującymi wówczas warunkami. • Jeśli chcemy zachować najbardziej korzystne zasady rozliczania kwot za energię, warto umowę podpisać jeszcze w bieżącym roku. • Nowi prosumenci, którzy podpiszą umowy w 2022 roku, przejdą na system net-billingu. • Do lata 2024 roku cena prądu będzie ustalana mie - sięcznie, następnie okresy rozliczeniowe zostaną wydłużone. Marta Józefczak FOT.FOTOLIA FOT.FOTOLIA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz