Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 20 Marka Beretta wychodząc naprzeciw wymaganiom rynkowym i podążając zanowoczesnątechnologią,rozwijadynamicznieswojeurządzenia.POWER MAX to w pełni zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane kotły przez markę Beretta, dostępne z szeroką gamą akcesoriów hydraulicznych i bezpieczeństwa oraz kompletną ofertą elementów systemu spalinowego. POWER MAX, innowacyjne rozwiązanie dla zastosowań komercyjnych U rządzenia te są idealnym wyborem z punktu widze - nia systemów centralnego ogrzewania dużych pomieszczeń mieszkalnych, jak również budynków użyteczności pu - blicznej (hotele, centra sportowe, szkoły, budynki biurowe, fabryki itp.). Dzięki niezliczonej ilości możliwych konfigu - racji (zarówno z pojedynczym kotłem, jak i w kaskadzie do mocy 1120 kW), POWER MAX jest najlepszym rozwiąza - niem w przypadku nowych i modernizowanych systemów grzewczych. Łatwość montażu i maksymalna elastyczność instalacji w połączeniu z wysoką wydajnością i niską emi - sją, wyróżniają ten produkt właśnie w zastosowaniach komercyjnych. Seria kotłów POWER MAX obejmuje 8 modeli (od 34,9 kW do 131 kW). Kotły te mogą pracować samodzielnie lub w kaskadzie do łącznej mocy 1,12 MW. Biorąc pod uwa - gę możliwości montażowe: „w linii” i „plecami do siebie”, seria POWER MAX pozwala na instalację kotłów w jednej z aż 140 typów konfiguracji kaskadowych, a w przypadku również pojedynczego zastosowania tychże urządzeń, oferu - je nawet 148 konfiguracji. WYMIENNIK CIEPŁA Wymiennik ciepła w kotle POWER MAX został zapro - jektowany do współpracy z palnikiem premix i sta - nowi jedną z najważniejszych cech technologicznych systemu. W wyniku efektywnej synergii między spala - niem a wymianą ciepła uzyskuje się możliwie najlepsze przekształcenie energii gazu w użyteczną energię cieplną przekazywaną do wody. Wymiennik ciepła POWERMAX wy - konany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby zapew - FOT.BERETTA FOT.BERETTA POWER MAX 50P DEP- 50P POWER MAX 65P - 80P OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz