HORSE&BUSINESS 3/2021

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Dzisiejsze Facebook czy Instagram nie są tym samym, czym były jeszcze kilka lat temu. Warto więc od czasu do czasu przyjrzeć się z dystansu swoim inicjatywom w sieci i sprawdzić, czy korzystamy właściwie z oferowanych możliwości. M edia społecznościowe są jak spotkanie przy ka- wie, tyle że to dialog w wirtualnej przestrzeni. Tu się zagląda na chwilę lub zostaje na dłuższą pogawędkę, wymienia doświadczeniami, uczy, dzieli, mo- tywuje lub szuka inspiracji. Media społecznościowe służą więc tym, którzy rozu- mieją ich sens i przeznaczenie. To obecnie najpopular- niejsze kanały do kontaktu, nie tylko z przyjaciółmi i zna- jomymi, ale też z klientami, m.in . w branży jeździeckiej. Pozwalają budować świadomość i zaufanie do danej marki. Nade wszystko jednak służą tworzeniu zaangażowanej spo- łeczności, czyli takiej, która zaserwowaną przez nas kawę chętnie będzie długo pić i cieszyć się jej smakiem. Dialog zamiast monologu Na początek należy przyjrzeć się formie danej komunikacji. Warto zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy jesteś nadawcą komunikatu, czy partnerem w dialogu. Marketing społecz- nościowy podąża ścieżką rozmowy. Erę jednostronnej ko- munikacji mamy już za sobą. Dzisiaj marki toczą rozmowę z nabywcą. Warto pytać więc o opinie, zachęcać do dziele- nia się doświadczeniami, prosić o podpowiedzi, zapraszać do rozmowy i angażować odbiorców w swoje inicjatywy. Różnorodność w miejsce monotonii Warto też zadbać o różnorodność wpisów. Obok treści sprzedażowych, zachęcających do usługi lub produktu, można wprowadzić kilka dodatkowych wątków tematycz- nych, które urozmaicą przekaz i pokażą określoną markę z innej, nieznanej dotąd strony. Oto kilka przykładów: • posty inspiracyjne, w których można pokazać, jak użytkowanie produktu lub usługi może wpływać na co- dzienne życie lub przebieg danego wydarzenia, • posty edukacyjne, w których należy uświadomić od- biorców o wszystkich, nawet najmniej istotnych wła- ściwościach produktu, dodatkowo opowiedzieć o kilku dotąd niepublikowanych aspektach i odwołać się do badań, które dowodzą, że korzystanie z tego, co oferu- jemy, ma sens i przynosi pozytywny rezultat, • posty z ciekawostkami branżowymi, czyli treści, które pokażą daną osobę w roli eksperta, który poszukuje, wie i dzieli się tym ze swoją społecznością, • posty z pozytywnymi wypowiedziami klientów, czyli opinie dotychczasowych użytkowników, które najsku- teczniej budują zaufanie do marki. W kontekście komunikacji należy pamiętać, że to nie wyjątkowym produktem czy też usługą docieramy do serc odbiorców, ale sposobem, w jaki się z nimi komunikujemy. Profesjonalizm nie oznacza bycia oficjalnym Wiele firm stawia sobie na cel profesjonalizm. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że wiążą to ze sztywną i do bólu oficjalną komunikacją. Stosują skostniałe, prak- tykowane od wielu lat, hasła i przekazują wciąż te same tre- 44 3/2021 H & B M A R K E T I N G

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz