Horse&Business 3/2022

O statnie miesiące przyniosły powrót największych imprez WKKW. Po ponad dwuletniej przerwie rozegrane zostały legendarne zawody w randze pięciu gwiazdek w Badminton w Wielkiej Brytanii. O tym, jak bardzo wyczekiwana była ta impreza, niech świadczy fakt, że 180 tys. widzów skorzystało z biletów dostępnych tylko w przedsprzedaży, a wejściówki na sobotę zostały wyprze - dane trzy dni wcześniej. Cztery dni zawodów przyniosły najwyższej klasy sportowe emocje. Atmosferę podekscytowania w przemyślany sposób budowano za pośrednictwem mediów społecznościowych przez kilka tygodni przed zawodami. Kolejno pokazywa - ne przeszkody wydawały się większe i szersze niż to, do czego przywykliśmy przez ostatnie lata. Ostatecznie 73,8% startują - cych ukończyło próbę, 62,5% bez błędów na przeszkodach, 7,5% (6 par) w czasie. Te statyst - ki potwierdzają, że było to wyzwanie godne Badminton. Zarówno zawodnicy, jak i eksperci, w tym budow - niczy crossu, Eric Winter, oceniali ten sprawdzian jako wymagający, ale na wła - ściwym dla pięciu gwiazdek poziomie. Profesjonaliści rozumieją, ile wysiłku potrzeba, by móc wystartować w zawodach tej rangi, i rozumieją też ryzyko, które wpisane jest w naturę tego sportu. Nikt z nich nie zaprzecza, że nie obyło się bez poważnych upadków i że niektóre konie były na mecie zmęczone. Czy oznacza to jednak, jak ogłaszają wszem i wobec internetowi specjaliści, że zawody naruszały dobrostan koni? Nie da się ignorować tego powracającego problemu, ponieważ w gruncie rzeczy jest to pytanie o przyszłość wielkich imprez sportowych i jeździectwa jako sportu olimpijskiego. To wszystko w kontekście coraz częściej obecnego w dyskusji publicznej zagadnienia zezwolenia społecznego. W odniesieniu do jazdy konnej pojęcie to pojawiło się podczas ustalania odpowiedzialności osób zaangażowanych w wyścigi konne. Przyjęcie tej odpowie - dzialności warunkuje społeczną akceptację użytkowania koni w sporcie, a co za tym idzie – dostęp do wsparcia publicznego i sponsorów. Coraz częściej jednak zadawane są pytania dotyczące etyczności nie tylko wyścigów, ale też całego sportu jeździeckiego, a nawet jazdy konnej jako takiej. Najwrażliwszy na wątpliwości dotyczące społecznej akceptacji jest sport olimpijski. W odpowiedzi na to FEI przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących kwalifi - kacji i samego formatu zawodów rozgrywanych podczas Igrzysk w Paryżu w 2024 r. Konsultacje prowadzone są w gronie zawodników, trenerów, ekspertów – wszystkim tym osobom trudno odmówić profesjonalizmu. Jest to jed - nak dyskusja wewnątrz naszego środowiska. Tymczasem decyzje o tym, co jest uważane za dobre bądź złe dla koni, nie są już podejmowane jedynie przez ludzi z tego środowiska. Presja społeczna wzrasta. Widać to w raporcie przy - gotowanym przez francuską grupę parlamentarną przed Igrzyskami w Paryżu. Wprowa - dzenie 46 zaleceń ma pozwolić uniknąć sytuacji wywołujących oburzenie mediów i obrońców praw zwierząt, podnoszących konieczność wyłączenia jeździec - twa z Igrzysk. Wśród rekomendacji znalazły się ograniczenie typów dozwo - lonych wędzideł oraz poprawa kontroli sprzętu, w tym zbyt ciasnych nachrapników. Raport stwierdza też, że na tym poziomie wskazane byłoby nieużywanie bata. Każda jazda, która ustawia głowę konia za pionem, powinna być zakazana, a w WKKW 100% prze - szkód ma mieć tzw. bezpieczniki. W raporcie czytamy, że jego ustalenia wzbudzają kon - trowersje zarówno w społeczności jeździeckiej, jak i wśród obrońców praw zwierząt – oznacza to, że jego treść jest wyważona. Moim zdaniem, właśnie następuje zmiana tego, kto kreuje dyskusję na temat relacji koni z ludźmi. FEI, federacje narodowe, my wszyscy, którzy konie znamy i kochamy, odpowiadamy na zarzuty zamiast promować pozytywny przekaz o tym, jak dbamy o nasze konie, jak ważne są dla nas, jak staramy się je zrozumieć i zaspokoić ich potrzeby. Musimy już teraz podjąć spójne środkowi - skowo działania, bowiem za kilka lat może już być za późno na dyskusję. KOMUNIKACJA, GŁUPCZE! Agnieszka Mossakowska Sędzia Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI w WKKW Fot. AdobeStock/AKS 87 3/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz