Horse&Business 4/2022

B ez względu na to, czy konie są dla nas sposobem na życie, sportem, czy też po prostu biznesem – jeśli zależy nam na ich dobrostanie i dobrym samopoczuciu, musimy nieustannie poszerzać wiedzę na ich temat. Tylko świadomy jeździec lub w pełni profesjonalna usługa są w stanie zapew - nić naszym zwierzęcym partnerom coraz lepszy byt. Poza wiedzą merytoryczną musimy też rozwijać siebie – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Rozwinięte umiejętności miękkie mogą być kluczem do sukcesu. Aby poszerzać swoją wiedzę, przede wszystkim musimy śledzić branżę. Warto wyrobić w sobie rutynę sprawdza - nia i obserwowania portali oraz profili z interesującej nas dziedziny. Sama zauważyłam, że regularne czytanie choćby jednego artykułu tygodniowo z dziedziny fizjoterapii czy rehabilitacji daje mi szersze spojrzenie. Dzięki temu, że w In - ternecie śledzę zagraniczne profile, udaje mi się poznawać coraz nowsze metody pracy czy też rozwiązania, które mogę zaadaptować w swojej codziennej pracy. Jednocześnie wiem, czego powinnam się nauczyć, co jest mi jeszcze potrzebne oraz jak pracują inni. Bardzo dużo badań, zagadnień w In - ternecie można przeczytać w zagranicznych publikacjach, zatem znajomość języków obcych jest niezbędna, aby mówić o realnym rozwoju i śledzeniu branży. Charles Kettering powiedział: „If you have always done it that way, it is proba - bly wrong”. Rozwój danych dziedzin nauki, własne do - świadczenia muszą skłaniać nas też do zmiany, modyfikacji metod pracy i pogłębiania wiedzy. Nie każdy artykuł, który przeczytamy, będzie przełomowy. Może tylko odświeży nam wiedzę, a może uznamy, że w ogóle nie jest dla nas ciekawy. Powinniśmy jednak ćwiczyć w sobie cierpliwość – zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i w codziennej pracy z klientami czy treningu koni. Niekiedy rutynowe działania, uporczywy klient, trudny koń czy przedłużająca się transakcja mogą okazać się dobrą, rozwijającą współpracą. Stoicyzm, spokój w każdym z przypadków jest kluczowy i chociaż nie najła - twiejszy, może pomóc nam w powszednim dniu pracy. Praca z innymi wydaje nam się zupełnie normalna, jednak uwa - żam, że właściwie za każdym razem, gdy spotykamy nowego współpracownika czy klienta, musimy tej współpracy się nauczyć. Każdy z nas jest inny, ma odmienne przyzwycza - jenia, doświadczenia i często zdanie. Aby współpraca była bezproblemowa i przede wszystkim owocna, powinniśmy po - trafić się efektywnie komunikować, odczytywać potrzeby, być empatycznym oraz radzić sobie ze stresem. Pełen wachlarz umiejętności miękkich, które należy rozwijać, może pomóc nam współpracować lepiej z innymi ludźmi. Z biegiem lat zdobywamy coraz większe doświadczenie, potrafimy coraz więcej, szkolimy się, jeździmy na konfe - rencje i wiemy, że nasza wiedza oraz umiejętności rosną. Czujemy się coraz pewniej, a nasza praca przynosi efekty. Musimy jednak pamiętać o swoich słabych stronach, po - kornie podchodźmy do swojej wiedzy i pracy. Nikt nie stał się ekspertem w chwilę, musimy zawsze pamiętać o tym, że możemy nie wiedzieć wszystkiego i popełniać błędy. Z każdej niepomyślnej sytuacji próbujmy wyciągnąć lekcje, nauczyć się czegoś nowego. Pokora na zawodowej czy sportowej dro - dze jest niezbędna, ale jest też oznaką profesjonalizmu. Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać, że rozwój po - winien być umotywowany wewnętrznie, wynikać z potrzeby, a nie zewnętrznie. To jest nasz czas, który chcemy poświęcić na coś, co jest dla nas ważne i co jest naszą pasją. Rozwój jest w nas, a nie w naszym lęku przed innymi czy też przed konkurencją. Nie wiem, czy można mówić o rozwoju, jeśli nie czerpie się satysfakcji z godzin spędzonych na kursach, konsultacjach czy nad książkami, a tylko biernie się w nich uczestniczy, bo przyszła taka moda. PAMIĘTAJMY O ROZWOJU OSOBISTYM Elwira Jakubowska Zoofizjoterapeuta Z każdej niepomyślnej sytuacji próbujmy wyciągnąć lekcje, nauczyć się czegoś nowego. Pokora na zawodowej czy sportowej drodze jest niezbędna, ale jest też oznaką profesjonalizmu. 89 4/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz