LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 39 POZIOM WYŻEJ spotykania się twarzą w twarz, odwiedzania targów i wystaw, dni otwartych i pokazów, oglądania roślin na żywo.„Networking to specyfika naszej społeczności, koło zamachowe sektora. Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy, jak negatywny jest wpływ tych wymuszonych pandemią ograniczeń”– powiedziała Anna Ball. Ponadto radziła, by nie popaść w stan samozadowole - nia wynikający z hossy, lecz inwestować we własne firmy – niezależnie od ich rozmiarów – wykorzystując dobrą sytuację finansową. Jej zdaniem wzmocnienia wymaga przede wszystkim system IT, który – oprócz niezbędnej podstawowej infrastruktury– określiła jako szkielet każ - dego przedsiębiorstwa. W centrach ogrodniczych dzia - łanie to powinno dotyczyć stworzenia lub polepszenia informatycznej organizacji punktu sprzedaży oraz gro - madzenia danych, gdyż czasy prowadzenia biznesu „na wyczucie” już się skończyły. Drugim ważnym, często niedofinansowanym segmentem, są zdaniem Ball pracownicy, którym warto poświęcić więcej uwagi (choćby zapewnić im szkolenia). Prelegentka podkre - śliła, że obecna sytuacja branży ogrodniczej, która zyskała wyjątkowo pozytywny image i jest ogólnie dobrze postrze - gana, pozwala liczyć na to, że w centrach ogrodniczych będą się chętniej zatrudniali ludzie spoza sektora. Wypada sobie jednak zadać pytanie – czy nie poczują się rozczarowani (organizacją pracy, podejściem do pracownika). Właściciele centrów i innych ogrodniczych biznesów powinni też inwestować w siebie – nie rezygnując ze swoich pozazawodowych pasji – tak, by pozostać spraw - nymi, mocnymi psychicznie zarządcami i solidną pod - porą dla pracowników. „Nie czas na zastój, ale na podejmowanie skalkulowa - nego ryzyka. Poprzeczka dla naszej branży poszła w górę i znowu trzeba będzie ją podnieść” – podsumowała wątek wyzwań Anna Ball. POZYTYWNY WIZERUNEK Boom na rośliny i otaczanie się nimi wynika z pozycjo - nowania ich jako produktów korzystnie wpływających na zdrowie oraz na środowisko. To zjawisko przekłada detaliczny się zmienił, pojawiły się nowe możliwości, ale też wyzwania. Celowe było wspólne omówienie pomysłów i zainspirowanie działań, które pozwolą wciąż się rozwijać w przyszłości”– argumentował. ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ W CZASIE PRZYPŁYWU Konferencję zorganizowano ze wsparciem sponsorów, z którymi jej uczestnicy mogli się kontaktować podczas wirtualnych targów towarzyszących kongresowi. Dia - mentowym, a więc głównym sponsorem było amerykań - skie przedsiębiorstwo Ball Horticultural Company, które działa od 1905 roku, znajduje się nieprzerwanie w rękach tej samej rodziny, skupia m.in. firmy hodowlano-nasienne specjalizujące się w roślinach ozdobnych oraz branżowe wydawnictwo i obejmuje zasięgiem 20 krajów. Otwierając konferencję, prezes tego koncernu Anna Ball, która ma wieloletnie doświadczenie dotyczące rynku ogrodniczego oraz prowadzenia biznesu, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat bieżących trendów, szans i zagrożeń. Stwierdziła, że bez wątpienia pierwszy raz doświadcza takiej sytuacji, gdy wszystkie tendencje konsumenckie w naszej branży są korzystne dla sektora, słupki idą stale w górę, a rynki ogrodnicze rozwijają się na całym świecie. Jednocześnie przytoczyła powiedzenie swo - jego ojca, którego jest uczennicą oraz następczynią w pro - wadzeniu przedsiębiorstwa: „Musisz zachować szczególną czujność, gdy panuje ożywiona koniunktura i gdy dochody są duże, aby wówczas nie przegapić problemów. Kiedy jest przypływ, zakrywa on skały, które jednak wcale nie znikają, lecz jedynie stają się przejściowo niewidoczne”. Za obecne wyzwania Ball uznała ogromną niepewność i nieprzewidywalność, jaka wiąże się z pandemią. Doty - czy to samej epidemii (kolejnych mutacji wirusa), ale również kłopotów z ciągłością łańcucha dostaw, a więc zaopatrzeniem, czy powszechnego niedoboru pracowni - ków. Nie wiadomo także, jak długo utrzyma się ożywiony popyt na produkty ogrodnicze. Gospodyni obrad podkreśliła,że nasza branża szczególnie wiele traci na niemożności swobodnego podróżowania, Współcześni konsumenci oczekują, że zielona branża będzie naprawdę „zielona” i uważają, iż współodpo - wiedzialność za środowisko spoczywa na sprzedawcach roślin oraz innych produktów ogrodniczych

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz